Selecteer een pagina

Wat doen we?

Het aanbod van antwoordvooroverheden.nl bestaat uit vier proposities waarvan er drie gericht zijn op effectieve en efficiƫnte co-creatie van beleid door burgers en overheden.

De term co-creatie is helaas snel “versleten” omdat deze te vaak is misbruikt, met name door allerlei bestaande interacties tussen overheid en burgers te labelen als co-creatie.

antwoordvooroverheden.nl gelooft echter dat het ook anders kan en dat co-creatie – mits goed toegepast – van onschatbare waarde is voor de toekomst van Nederland.

Onze proposities zijn daarom anders. We hanteren de volgende spelregels om co-creatie te laten werken:

  • Speelveld en randvoorwaarden – De overheid is verantwoordelijk voor bepalen van het speelveld en het aangeven van de spelregels. Concreet is het de taak van de overheid om aan te geven over welk beleidsterrein(nen) en welke uitdaging(en) het gaat en welke spelregels (randvoorwaarden) men stelt.
  • Naast- en nevenheid – Hierna is de rol van de overheid, die van “naastheid” of “nevenheid”. Dat wil zeggen dat zij – middels inzet van ambtenaren en/of bestuurders actief mee kan doen om met burgers om samen de uitdaging aan te gaan.
  • Moderen en faciliteren – De taak van antwoordvooroverheden.nl is beperkt tot modereren en faciliteren. Via de werkwijze zorgen wij ervoor dat er op ethische wijze plannen en oplossingen ontstaan op het speelveld en binnen de randvoorwaarden. Dit doet wij door unieke werkwijzen toe te passen die gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijk inzichten en waarvan de waarde inmiddels bewezen is.
  • Valueren – Onze propositie zijn gebouwd op het principe dat kennis waardevol is. Kennis van burgers en bedrijven is niet gratis; antwoordvooroverheden.nl werkt daarom altijd met passende vergoedingen voor alle betrokkenen.

Door deze spelregels en de werkwijze zijn de proposities van antwoordvooroverheden.nl fundamentaal anders en krachtiger dan wat u gewent bent. Dat is misschien even wennen, maar nodig om burgerparticipatie duurzaam te kunnen volhouden.

Propositie voor duurzame burgerparticipatie
De drie proposities voor effectieve co-creatie zijn:

  • Burgerkracht XL – Voor het benutten van denkkracht en zelfredzaamheid van inwoners van uw gemeente of regio.
  • Omgekeerde beleidsvorming – Voor het op gang brengen van veranderprocessen door gebruik te maken van bestaande initiatieven en kennis in de maatschappij.
  • Zoek-je-rijk – Voor het oplossen van langdurig bestaande taaie uitdagingen waar de maatschappij al lange tijd mee kampt.

De vierde propositie van antwoordvooroverheden.nl heet PolicySense. Deze is gebaseerd op het inzicht dat onze maatschappij complex is geworden en daardoor niet meer centraal bestuurbaar. Complex is ook zo’n woord dat dreigt te verslijten door verkeerd gebruik. Daarom is het belangrijk goed vast te leggen wat we verstaan onder complex:

Een systeem is complex als de effecten van handelingen (beleid, interventies, communicatie, enz) niet vooraf kunnen worden voorspeld.

Door de toegenomen welvaart, individualisering als ook kennis en zelfredzaamheid is het natuurlijk gezag dat de overheid zo’n 50 jaar geleden had verdwenen. Dat is niet erg en de overheid geeft zich daar ook in toenemende mate rekenschap van, maar dit inzicht praktisch vertalen naar een andere wijze van plannen maken en uitvoeren, doelen stellen en bereiken, beleid vormen en besturen/innoveren blijft nog achter. Concreet:

  • Plannen maken en uitvoeren verloopt in een complex systeem tegelijkertijd en interactief. Het is een continu dagelijks proces dat permanent wordt bijgesteld aan de ontwikkelingen. Dit is mogelijk door het toepassen van continue verspreidde waarneming (distributed cognition)
  • Doelen stellen en bereiken is niet meer mogelijk via de SMART aanpak en het vooraf inschatten van effecten via methoden als de effecten arena en SROI is wetenschappelijk aantoonbaar onjuist. Sturen op doelen zal daarom vervangen moeten worden door impactsturing waarbij positieve en negatieve zijeffecten integraal worden meegenomen daar de gewenste hoofdeffecten. Impactsturing is een onderdeel van een set managementmethodieken die tezamen SenseMaking worden genoemd
  • Beleid vormen, besturen en innoveren wordt dus een continu proces waarbij het zaak is om de grootste risico’s zo vroeg mogelijk en tegen lage kosten af te bouwen en de grootste kansen zo vroeg mogelijk te vinden, omarmen en tegen lage kosten tot wasdom te brengen. De nu veel toegepaste Failsafe Grand Designs (met bijkomende hoge kosten en faalkansen) passen niet in een complexe maatschappij. In plaats daarvan komt een innovatie aanpak die vroeg en vaak en goedkoop falen (Safe fail) gebruikt als voornaamste leermethodiek.

Deze inzichten zijn verwerkt in PolicySense, de vierde propositie van antwoordvooroverheden.nl. PolicySense meet de impact van beleid, programma’s en projecten en maakt het mogelijk realtime te sturen op impact.

Ga naar achtergrondinformatie op neem contact op voor de mogelijkheden van PolicySense.