Selecteer een pagina

De thermometer Stichtse Vecht in het nieuws

Stichtse Vecht is een burgerthermometer begonnen. Een van de beste voorbeelden hoe ICT kan bijdragen aan het geven van betekenis aan ervaringen die inwoners van een gemeente willen delen. Inwoners kunnen zelf op een website een verhaal plaatsen en dat verhaal “duiden”. Is het voor andere inwoners, voor ondernemers of voor de gemeente? Gaat het om wonen, zorg, welzijn, economie? Gaat het om een probleem, een oplossing of gewoon een mening? Door voortdurend veel verhalen te verzamelen, ontstaan patronen in die verhalen. En die patronen kunnen signalen opleveren voor de gemeente. Wederom signalen die negatief kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld blijkt dat in een bepaalde wijk de veiligheid maar niet wil verbeteren. Of dat de wijkteams daar onvoldoende zichtbaar zijn. De signalen kunnen echter ook weer positief zijn uiteraard! En een van die signalen kunnen weer initiatieven van eigen inwoners zijn. Mensen die zelf dingen regelen, zijn vaak mondig en willen dus best ook hun (positieve) verhaal kwijt. Overigens kan een goed initiatief van inwoners ook verscholen zitten in negatieve signalen (dat inwoners actie ondernemen waar ondernemers en gemeenten “het laten liggen”). Een investering op meer interactieve ICT is nodig, alsook een gemeente die zich kwetsbaar wil opstellen. Verhalen hebben impact.

Vermelding in VNG praktijkvoorbeelden

Leuk om te vermelden is het feit dat we opgenomen zijn met de thermometer in de praktijkvoorbeelden database van de VNG onder de noemer burgerparticipatie-bestuur. --- Welkom! De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en...

Thermometer Leiden op wijkniveau: thema betaald parkeren

In de afgelopen maand heeft een wijk in Leiden de thermometer ingezet om de eigen perspectieven op betaald parkeren in de wijk ’te vangen’ en tevens inzicht te krijgen over de nut en noodzaak van betaald parkeren in parkeerbeleid van de gemeente Leiden. We willen graag een korte terugkoppeling geven.