Selecteer een pagina

Welkom bij antwoordvooroverheden.nl

De kennis voor de toekomst van Nederland zit in alle Nederlanders

Antwoordvooroverheden?

AntwoordvoorOverheden.nl helpt gemeenten, provincies, bestuursorganen en het Rijk doorbraak-oplossingen te vinden voor taaie publieke uitdagingen.

Taaie praktijken?

Dat kan met de kennis, ervaring en vaardigheden van overheden, burgers en bedrijven. Antwoordvooroverheden.nl helpt u om samen antwoorden te vinden.

3 fasen

Voor taaie uitdagingen bestaan geen recepten en stappenplannen. Er zijn wel fasen aan te wijzen in wat er moet gebeuren

Verbinding maken

Burgers en  bedrijven moeten het de moeite waard vinden om aan het vraagstuk te werken. Antwoordvooroverheden.nl zoekt en realiseert de verbinding met de groepen echt die nodig zijn voor het realiseren van verandering. Hierbij gaat het zelden om de usual suspects.

Ervaring inbrengen

De terugkoppeling van inzichten uit de samenleving (collectie slimheid) is in de praktijk een prima springplank gebleken om met elkaar de volgende stap te nemen: samen plannen maken. Met als effect dat mensen en organisaties zich gehoord voelen en bereid zijn om hun kennis , expertise, ideeën, daadkracht en energie in zetten.

Samen veranderen

In het proces moet er ruimte zijn om concreet zaken op te pakken. De werkwijze zorgt ervoor dat de beste uitkomsten komen boven drijven, er slimmere besluiten met draagvlak worden genomen en samen op een verantwoorde manier de beste oplossingen in de praktijk ontstaan.

Het aangaan van nieuwe verbindingen is essentieel, anders stappen er geen mensen en bedrijven met nieuwe kennis en ervaring in. En om die verbindingen te behouden moet er duurzaam mee worden omgegaan.

o

Iedereen moeten ook echt inbreng hebben, volwaardig meedoen, zelfs de leiding kunnen nemen. Het is de overheid die los laat en gaat participeren in maatschappelijke processen.

En dan gaat het gebeuren. Burgers, bedrijven en overheden gaan samen in een ondernemend zoekproces meerdere oplossingen proberen, falen en weer opstaan, durven stoppen en weer doorgaan.

Deze weg gaan voelt voor overheden vaak onnatuurlijk aan. Daarom neemt antwoordvooroverheden.nl u bij de hand