Selecteer een pagina
Antwoordvooroverheden.nl faciliteert het proces van vraag naar antwoord. Antwoord voor overheden (.nl) is het onafhankelijke online en offline platform dat kostenbewust, versnellend, verdiepend en doeltreffend vragen van overheden begeleidt richting geschikte oplossingsrichtingen. Antwoordvooroverheden.nl begeleidt door “expert crowd” diensten het proces dat past bij de complexiteit van het vraagstuk. Maatwerk vanuit een partnerrol dus. Werkwijze in beeld Stap 1: De overheid reikt een vraag aan In deze stap geeft een overheid aan dat men een vraagstuk wil neerleggen door de uitdaging te melden. Antwoordvooroverheden.nl neemt hierna contact op voor een intakegesprek. Stap 2: Matchmaking vraag – experts De ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden is het uitgangspunt. Experts krijgen door social media, netwerken en sneeuwbaleffect zicht op de vraag. Stap 3: Toegang tot de vraag Toegang tot expertise: ‘experts’ reageren online op de anoniem gemaakte uitdaging. Stap 4: Inzicht in relevante antwoordpatronen Antwoordvooroverheden.nl heeft verdiepende werkwijzen en tools in huis om patronen en inzichten in vraag en antwoorden zichtbaar te maken , onder meer door de methode Sensemaker. Antwoordvooroverheden.nl helpt de overheid bij het identificeren van de juiste aanpak, die past bij de mate van complexiteit van de uitdaging. We hanteren hierbij het model van Cynefin. Stap 5: Samen betere ideeen Antwoordvooroverheden.nl heeft bij deze stap werkvormen om het combineren van oplossingen mogelijk te maken en tot beter oplossingen te komen, afgestemd op de complexiteit van de uitdaging. Een selecte groep experts gaan verder in de route naar oplossingen. Stap 6: Voorstellen + experimenten De meest geschikte oplossingsrichtingen worden op kleine schaal in experimenten in de praktijk getoetst. De opdrachtgever heeft hierbij de regie. Stap 7: De oplossingen Na de evaluatie van de experimenten heeft de overheid op basis van de long tail aan kennis, inzichten en ervaringen grip op de meest geschikte oplossing(en).