Selecteer een pagina

Welkom bij antwoordvooroverheden.nl

De kennis voor de toekomst van Nederland zit in alle Nederlanders

Antwoordvooroverheden?

AntwoordvoorOverheden.nl helpt gemeenten, provincies, bestuursorganen en het Rijk doorbraak-oplossingen te vinden voor taaie publieke uitdagingen.

Taaie praktijken?

Dat kan met de kennis, ervaring en vaardigheden van overheden, burgers en bedrijven. Antwoordvooroverheden.nl helpt u om samen antwoorden te vinden.

17 miljoen creatieve mensen

Nieuws en duiding over ontwikkelingen in de kennis-ervarings-samenleving en antwoorden uit de anticipatie-maatschappij

Zelfstandige bestuursorganen

ZBO’s moeten op zoek naar een nieuwe balans qua rol tussen terugtredende centrale overheden en de dichter bij de burger staande gemeenten. Ook zij kunnen slim aan de slag me de kennis en ervaring van burgers. Maar deze rolverandering vraagt ook om de ontwikkeling van nieuw vakmanschap.

BurgerNetwerken

Toezicht- en kennis-netwerken van burgers zijn hét antwoord op de terugtredende overheid. Burgernetwerken zijn essentieel voor de effectiviteit van inspecties en zeer geschikt voor toezicht op onderwijs, weg/water en voor (sociale)veiligheid. Antwoordvooroverheden.nl verzorgt de vorming van burgernetwerken en faciliteert het onderhoud door duurzaam beheer en de juiste ritmiek.

BurgerPanel 3.0

Slimme bestuursorganen peilen voortdurend wat burgers belangrijk vinden en ontdekken hierdoor hoe burgers en bedrijven, de samenleving, het beste kunnen helpen. De kerngedachte is beter kunnen luisteren naar wat er werkelijk leeft, verbinden met de aanwezige kennis en energie die er al is gebruiken voor verandering met draagvlak.

SkillsConnect

De veranderende rol van overheden brengt ook veel verandering en onzekerheid mee voor ambtenaren. Omdat niemand weet welke skills passen bij de nieuwe situatie is training niet de aangewezen weg. Antwoordvooroverheden.nl helpt dit positief op te pakken via ontwikkeling van nieuw vakmanschap door de ambtenaren zelf. Mits slim georganiseerd komt het benodigde verandertraject bottom-up tot stand zonder top-down de controle kwijt te raken.

Rijksoverheden

Voor weinig overheden zal de aanpassing zo groot zijn als voor de Rijksoverheid. Dat is de consequentie van het inzicht dat besturen niet meer kan. Toch is er een glansrol voor centrale overheden weggelegd in het faciliteren van een  geoliede samenleving. Antwoordvooroverheden heeft een idee over de kaart en helpt graag ook deze weg naar Democratie 3.0 te zoeken.

Vooraf evalueren

Door hun beperkte aantal en diversiteit kunnen beleidsmakers de effecten van nieuw beleid niet goed inschatten. Een miljoen burgers lukt dat veel beter. VoorafEvalueren brengt de verwachte en onverwachte effecten van beleid in beeld zodat u al kunt bijsturen voor u bent begonnen. Achteraf evalueren is dan overbodig.

Omgekeerde beleidsvorming

Beleidmakers kunnen echter nog wel meer en beter gebruik maken van de denkkracht van de burger om nieuw beleid te vormen dat aansluit bij en draagvlak heeft in de maatschappelijk realiteit. Vaak is nieuwe beleid al jarenlang in de samenleving aanwezig. Omgekeerde beleidsvorming faciliteert het omzetten daarvan in formeel beleid.

BehapbaarMaatwerk

De diversiteit onder burgers is te groot voor de Rijksoverheid om te overzien. Uitdagingen als inclusie, participatie, jeugdzorg en passend onderwijs worden niet voor niets naar gemeenten gedecentraliseerd. Het Rijk moet echter wel zorg dragen voor een optimale data- en kennis-uitwisseling zodat deze snel stroomt naar waar het nodig is om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dat is precies wat BehapbaarMaatwerk nationaal kan betekenen.