Selecteer een pagina

Crowdrechten

Aan: alle bezoekers van antwoordvooroverheden.nl, beste medelanders.

L.S.,

Het zou eigenlijk voor zich moeten spreken, maar de proposities die antwoordvooroverheden.nl biedt zijn het exclusief eigendom van antwoordvooroverheden.nl. Alle rechten zijn voorbehouden. Gebruik is alleen toegestaan na expliciete schriftelijke toestemming van antwoordvooroverheden.nl.

Wij hebben echter geen enkele juridische of andere machtsmiddelen om misbruik of vervreemding van onze proposities te voorkomen of aan te pakken. En wij willen die ook niet ontwikkelen of gebruiken.

Daarom hanteren wij een crowdsourcing strategie waarin we aan alle Nederlanders – of deze nu bij de overheid werkzaam zijn of niet – vragen om misbruik of ongeoorloofd gebruik aan ons te melden maar ook zelf actie te ondernemen.

Onze kennis en vaardigheden hebben namelijk ook waarde en zijn net zo min gratis als die van de burgers en ambtenaren en bestuurders waar antwoordvooroverheden.nl graag mee wil werken. Wie dat model verstoort, zaagt aan de poten van antwoordvooroverheden.nl en daarmee aan zijn of haar eigen toekomst. Daarom passen wij – waar nodig en gepast – ons enige onmachtsmiddel toe:

Ongeoorloofd gebruik of vervreemding zal publiek worden gemaakt via antwoordvooroverheden.nl. Wij rekenen vervolgens op de zelf-corrigende mechanismen die een gezonde maatschappij kenmerken.

Tenslotte: wij geloven dat de kennis die nodig is om antwoordvooroverheden.nl te verbeteren ook in de maatschappij zit. Daarom is iedereen die een idee heeft om antwoordvooroverheden.nl te verbeteren van harte welkom om contact op te nemen. Wij zullen de waarde die u aandraagt altijd respecteren en in overleg met u valueren (waarde aan toekennen).

Met vriendelijke groet,

Gertjan Verstoep
Harold van Garderen
Erwin Duurland