Selecteer een pagina

Effectief samenspel

Het is de bedoeling dat inwoners en gemeente zich samen verantwoordelijk voelen voor de toekomstige opgaven in de gemeente.  Burgers worden helaas vaak te laat betrokken, kunnen onvoldoende hun inbreng/ ideeën kwijt en hebben het gevoel dat ze onvoldoende serieus worden genomen.

Enquêtes en burgerpanels zijn te vaak gericht op het verkrijgen van antwoorden op hun eigen kaders en vragen. De gemeente krijgt antwoord op wat de gemeente belangrijk vindt en niet op de vraag wat er speelt in de samenleving, wat burgers belangrijk vinden.

Één van de grootste ergernissen van burgers is dat de overheid te vaak denkt te weten wat goed voor hen is en te weinig nagaat of dit wel klopt. Hun eigen ideeën, ervaringen en kracht spelen te vaak geen rol.