Selecteer een pagina

Innovatief raadplegen van burgers

Veel overheidsinstellingen zijn bezig met burgerparticipatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat burgers zich betrokken voelen bij hun gemeente? Veel gemeenten willen inwoners meer betrekken bij het beleid en de uitvoering. Waarom?

De slimste gemeenten van Nederland zien in dat verschillende belangen bij maatschappelijke uitdagingen juist een kracht worden in het vinden van  oplossingsrichtingen, die werken. Burgers, die belangen van elkaar begrijpen, een constructieve mindset hebben, samen met overheden bouwen aan oplossingen.

AntwoordvoorOverheden.nl  maakt het mogelijk om de kennis, kunde en ervaringen van burgers te benutten bij het oplossen van uitdagingen in buurten, wijken, dorpen, steden.

Bent u klaar voor de volgende stap. Met als effect dat burgers zich gehoord voelen en ook hun kennis , expertise, ideeën, daadkracht en energie voldoende kunnen inzetten. Maak kennis met onze visie, werkwijze en daadkracht.