Selecteer een pagina

Open de motorkap van de samenleving

De beste ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen komen vanuit de samenleving. Wij durven te stellen dat het beleid van de toekomst is al aanwezig in de maatschappij. Hoe benut de slimme gemeente bestaande initiatieven, ideeën, denkkracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie vanuit de samenleving. 

Juist bij lastige maatschappelijke uitdagingen is het zaak om veel ideeën te verzamelen en deze ideeën op kleine schaal te verkennen door het te doen.

Het gebeurt helaas nog veel te vaak dat plannen door beleidsmakers worden ‘voorgekookt’ in hun werkkamers op gemeente- provinciehuis of op een ministerie. Burgers, ondernemers, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en  andere partijen mogen daar weliswaar steeds vaker hun zegje over doen ­− en in toenemende mate in een relatief vroeg planstadium −, maar vaak is het kader al vastgelegd.

AntwoordvoorOverheden.nl reikt u het pad aan van het verkennen van veel praktische oplossingen. Belangrijk hierbij is dat verschillende belanghebbenden met hun verschillende perspectieven, ervaringen samen tot uitwisseling en betekenis van de situatie waarin ze zitten. Burgerconnect helpt u hierbij.