Selecteer een pagina

Projectkansen voor de overheid

Laten we eens stil staan bij projectkansen voor de overheid, waar antwoordvooroverheden.nl een rol kan spelen.

Waar kunt u aan denken?

1. De gemeente als civil society, wat wil de burger, wat werkt, in co creatie oplossingen bepalen, zelfsturing, zelforganisatie, ontdek welk initiatief je bij de burger kunt laten.

2. De keuzes van burgers bij bezuinigingen: welk voorzieningenniveau is minimaal gewenst.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin: herdefiniering inlooppunt vanuit de vraag en (verborgen (behoeften van burgers)

4. Wat kan en wil de burger of een wijk zelf doen? (overdragen taken naar burgers)

5. Open innovatie in de gemeente: hoe benut je de aanwezige expertise bij lastige vraagstukken in de gemeente, waar verschillende partijen een belangrijke rol spelen

6. Hoe kom je samen met burger, bedrijven en maatschappelijke partijen tot visievorming (bijvoorbeeld visie op gemeente 2020)

7. Hoe organiseer je een coƶperatie met burgers voor bijv. groenonderhoud of onderhoud sportvelden (adoptiegroen), concrete pilots met duidelijke afspraken)

8. Samen met patient groepen in de gemeente naar een concrete route komen om hun kwaliteit van leven te verbeteren

9. Hoe kun je lamgeslagen mensen in complexe situaties een uitweg laten vinden?

10. Samen zoeken naar oplossingen bij concrete vraagstukken, zoals zwerfafval.

11. Hoe kun je samen de leefbaarheid in een wijk vergroten?

Meer volgt.