Selecteer een pagina

Resultaat als brandstof

Resultaat is de brandstof voor een goede relatie tussen overheid en burgers bij burgerparticipatie. Zonder realistische verwachtingen, tastbare resultaten is elk initiatief tussen burger en overheid gedoemd te mislukken. 

Wanneer reguleert u, wanneer regisseert u, wanneer stimuleert u, wanneer faciliteert u en wanneer laat u echt helemaal los?

Resultaten monitoren

Wanneer uw slimme gemeente in staat is de resultaten van interventies of acties te monitoren en signalen op te vangen hoe mensen de nieuwe situatie ervaren ( de verhalen achter de cijfers), dan weet u ook welke rol van de overheid wenselijk is.

De (faciliterende) rol van de overheid ontstaat dus vanuit de kracht van de samenleving 

Daarnaast maakt Antwoordvooroverheden.nl het mogelijk om de impact van beleid inzichtelijk te maken voor en gedurende de uitvoering. De realisatie van de hoofddoelen, maar ook de bijeffecten, komen zo vroeg in beeld zodat eventueel kan worden bijgestuurd

AntwoordvoorOverheden.nl, Burgerconnect,  laat overheden dus ervaren hoe de (faciliterende) rol van de overheid handen en voeten krijgt vanuit de kracht van de samenleving.