Selecteer een pagina

Kennis voor de toekomst

We geloven sterk in ideevorming van beneden af. Wel is het van cruciaal belang dat deze initiatieven geloofwaardig, oprecht en professioneel worden opgezet.

De huidige manieren van participatie staan onder druk, de initiatieven schieten te kort en gaan niet ver genoeg. Gevolg hiervan is dat kleine groepen burgers zich aangesproken voelen en dat andere groepen zich nog steeds onbegrepen voelen en nog meer het vertrouwen in de overheid verliezen.

In de WRR publicatie ‘vertrouwen in de burger’ is de stand van zaken in burgerparticipatie beschreven en de blik naar de toekomst verder uiteengezet.

Beleidsmakers doen hun best om burgers te betrekken, maar dat valt niet mee. Vandaar de vraag: hoe kunnen beleidsmakers burgers beter betrekken? Het antwoord: door vertrouwen en ruimte te bieden en te denken vanuit de burgers. Burgers kunnen heel wat, mits er een evenwicht is tussen toerusting (wat kan ik?) en uitdaging (wat wil ik?).