Selecteer een pagina

Luisteren en faciliteren: kernkwaliteiten van de ‘nieuwe overheid’.
De perfecte toekomst en de rol van de overheid, een zoektocht met de samenleving.

In het boek van Steven Johnson, Future Perfect schets de schrijver een democratie
die nog altijd sterk is gecentraliseerd. “The leaders themselves are selected from below, but they govern from above.” Steven ziet een nieuwe beweging die op een andere manier politiek bedrijft. Die beweging noemt hij de ‘Peer Progressives’.

In onderstaande video belicht hij zijn gedachtegang.

Luisteren staat centraal ipv je boodschap verkondigen

Peer progressives bedrijft politiek door de principes van het internet toe te passen in de praktijk van de politiek van alledag. Dat is niet social media benutten om de politieke boodschap uit te dragen, maar decentralisatie van de besluitvorming, peer-to-peer netwerken benutten, platforms oprichten, luisteren in plaats van verkondigen.

Benutten van de denk- en doekracht van de samenleving
Het gaat erom de denk en doekracht van alle mensen te benutten: “webs of human collaboration and exchange.” Deze nieuwe beweging gelooft in sociale vooruitgang en dat de vooruitgang ontstaat door het bouwen van netwerken van ‘peers’ in hun gemeenschappen.

Een voorbeeld is het werk van de Sterlings in Vietnam. Zij losten de problemen van ondervoeding in de steden niet op door als externe experts oplossingen aan te dragen, maar ze luisterden in de gemeenschappen; ze schuwden geen statistieken, maar ze maakten tevens gebruik van de resultaten van vele gesprekken, ze zagen patronen, hadden boodschappen die in de gemeenschappen door de mensen zelf werden verspreid;

Antwoord voor overheden en de perfecte toekomst.

Taaie praktijken vragen om andere antwoorden, die we nog niet kennen.
De ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden van burgers is het uitgangspunt. Ook bij het signaleren en begrijpen van taaie vraagstukken. Vaak genoeg zien we dat taaie vraagstukken teveel in een impasse blijven. Dat is onnodig, samen (burgers en overheden) komen we er echt beter uit.

Antwoordvooroverheden weet uit immers uit ervaring dat taaie problemen alleen zijn op te lossen door de aanwezige kennis, ideeën, ervaringen van burgers en bedrijven te benutten. Niet alleen vanwege betere oplossingen, mar zeker ook vanwege het feit dat oplossingen met draagvlak van verschillende partijen (in cocreatie gemaakt) onmisbaar is om taaie praktijken echt op te lossen.