Selecteer een pagina

Zoals jullie weten benut antwoordvooroverheden de moderne technologie om de relatie tussen burgers en overheden opnieuw te (her)ontdekken. Moderne technologie maakt het mogelijk om rollen te verschuiven en burgers meer regie te laten nemen in het zelf oplossen of een bijdrage te leveren aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.
Moderne technologie├źn maken het ook mogelijk om de kennis, kunde en ervaringen van burgers te benutten bij het oplossen van taaie praktijken in buurten, wijken, dorpen, steden, etc.

Je zult zien dat publieke dienstverlening ook steeds meer door burgers (o.a. peer concepten)kan worden overgenomen. Dat is in tijden van een zich terugtrekkende overheid een belangrijke ontwikkeling. Nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om een overheid her uit te vinden , die de samenleving in haar initiatieven faciliteert en die slagvaardig opereert op terreinen, waar de overheid nog echt een rol moet pakken.

In onderstaande video staan voorbeelden centraal hoe publieke dienstverlening er in de toekomst kan gaan uitzien. Een antwoord op de vraag hoe overheden, burgers en burgers onderling publieke dienstverlening ingericht hebben.

Veel kijkplezier!