Selecteer een pagina

De kern: De veranderende rol en positie van de gemeente in de netwerksamenleving. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeente zich samen verantwoordelijk voelen voor de toekomstige en hedendaagse opgaven in de gemeente. Bij antwoordvooroverheden.nl richten we ons samen met burgers, ondernemers en overheden op taaie praktijken.

Van woorden naar daden

De overheid geeft aan hoe belangrijk de samenleving is: eigen verantwoordelijkheid, eigen regie, zelfredzaam, burgerkracht, burgerinitiatief, actief burgerschap, burgerparticipatie. Binnen veel beleidsdomeinen staat het eigen kracht denken centraal, hoe benut je bestaande initiatieven, ideeen, denkkracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie vanuit de samenleving.

De verschuiving van plannen gemaakt voor de mensen, naar door de mensen zelf. – De verschuiving van „professionals in de benen‟ naar „burgers in de benen‟. – De verschuiving van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.

Hoe geef je collectieve actie handen en voeten?

Juist het pad van het verkennen van veel praktische oplossingen voor het omgaan met complexe situaties reikt de overheid en burgers de weg naar echte oplossingen. Belangrijk hierbij is het fundament van antwoordvooroverheden.nl: breng verschillende belanghebbenden met hun verschillende perspectieven, ervaringen samen tot uitwisseling en betekenis van de situatie waarin ze zitten.

Antwoordvooroverheden.nl zorgt ervoor dat overheden en burgers gezaemnlijk optrekken op een gecontroleerde maar vernieuwende wijze. In kleinschalige trajecten worden nieuwe oplossingsrichtingen uitgeprobeerd, geleerd welke benaderingen werken en de moeite waard zijn om verder in te investeren. Uiteraard zijn de kleinschalige trajecten, oplossingsrichtingen, aangedragen door crowdsourcing door burgers. Antwoordvooroverheden weet uit immers uit ervaring dat taaie problemen alleen zijn op te lossen door de aanwezige kennis, ideeën, ervaringen van burgers en bedrijven te benutten.