Selecteer een pagina

Visie

Burgers zijn slimme mensen. Daarom wil antwoordvooroverheden.nl burgers faciliteren om zelf oplossingsrichtingen te formuleren voor taaie vraagstukken. Een paar honderd burgers, zo weten we uit ervaring, zijn slimmer dan een club consultants.

Achtergrond

Nederlandse overheden hebben een sterke adviescultuur. Commissies, adviesraden, onderzoeken worden aan de lopende band gestart, ingehuurd en geraadpleegd. Hierbij zien we wel in toenemende mate dat buitenstaanders, zeker als ze zich goed organiseren, de adviezen en rapportages van de specialisten en professionals in twijfel weten te trekken.

Leuk detail is daarbij dat het Griekse woord idiotes stond voor burgers die niet deelnamen aan het politieke of publieke leven van de stad. Dat inzicht neemt antwoordvooroverheden.nl zeer serieus.

Om precies die reden geeft AVO geen advies, maar zorgen wij er voor dat adviezen en plannen worden gemaakt door grote hoeveelheden burgers. Die zijn met z’n allen namelijk slimmer en hebben meer kennis dan adviesbureaus en overheid bij elkaar. Niets voor niets zeggen we bij antwoordvooroverheden.nl dat de kennis voor het Nederland van nu en voor de toekomst in de burgers aanwezig is.

Vertrekpunt Antwoordvooroverheden.nl

Het vertrekpunt van antwoorvooroverheden.nl is werken met burgerkennis, burgerinzicht, burgerideeën, enz. Ieder van ons is burger, van jong tot oud, van leesblinde tot professor, van fraudeslachtoffer tot politiecommissaris. De rol van antwoordvooroverheden.nl is puur en alleen te zorgen voor facilitatie: zorgen dat de beschikbare kennis optimaal wordt gebruikt.