Selecteer een pagina

In deze blog zie je een korte video van twee minuten over Antwoordvooroverheden.nl.

Antwoordvooroverheden.nl combineert kennis/ervaring/denk- en doekracht van burgers/professionals om samen met de overheid oplossingsrichtingen te vinden voor taaie maatschappelijke uitdagingen.

We weten hierbij hoe belangrijk het is om veel perspectieven te omarmen en niet de complexiteit van vraagstukken te verkleinen. Accepteer de complexiteit van vraagstukken en neem dit als vertrekpunt, dan worden oplossingsrichtingen beter!

Beleidsmakers, burgers en nandere betrokkenen in de huidige netwerksamenleving hebben te maken met complexe, taaie uitdagingen, zogeheten ‘wicked problems’.
Steeds vaker is collectieve actie nodig om tot draagvlak te komen en tot betere oplossingen, die passen bij het leven van de burgers.
Een belangrijke eerste stap is hierbij het verkrijgen van de perspectieven van de betrokken actoren.