Selecteer een pagina

Beste voorvechter van een slagvaardige overheid,

Graag vragen we in de blog uw aandacht voor antwoordvooroverheden.nl.

Antwoordvooroverheden.nl is de koploper op het gebied van co-creatie en crowdsourcing met burgers voor taaie vraagstukken, ook wel “wicked problems” genoemd. Inspraak, meedenken, adviesaanvragen en andere veelgebruikte instrumenten blijken namelijk niet afdoende.

De verwachtingen die overheden hebben van deze instrumenten kunnen bieden zijn onrealistisch omdat deze niet passen bij de aard van de uitdaging.

U hoeft dat niet van ons aan te nemen, de overheid schrijft het namelijk zelf.

Bijvoorbeeld onlangs in het dossier “Loslaten in Vertrouwen” waarin de Raad voor het Openbaar bestuur een overzicht geeft van de doorgeschoten vermaatschappelijking op velerlei terreinen. Op pagina 147 komt de ROB tot de volgende uitspraak:
De sociale wetenschappen kunnen een grotere bijdrage leveren aan de oplossing van urgente maatschappelijke opgaven. De paradox is dat er, ondanks de vooraanstaande internationale positie van de Nederlandse sociale wetenschappen (UNESCO & International Social Science Council, 2010), weinig gebruik wordt gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten. Onvoldoende inzicht in processen die het maatschappelijk draagvlak bepalen en in de gedragsrespons van de individuele burger leiden ertoe dat producten en interventies niet het bereik krijgen dat hun werd toegedicht.

De oplossingsrichting staat een paragraaf verder:

De oorzaak van het falen ligt echter veelal niet op het niveau van individuen of organisaties, maar in de complexiteit van het betreffende systeem als geheel. Gebruik makend
 van nieuwe theorieën en methoden in de sociale wetenschappen geeft het overkoepelende thema ‘Kwetsbaarheid en veerkracht van maatschappelijke systemen’ een multidisciplinaire aanpak
voor de analyse van de kwetsbaarheid en de identificatie van de veerkracht van uiteenlopende maatschappelijke systemen om zo bij te dragen aan meer vertrouwen en een beter functionerende samenleving.

Antwoordvooroverheden.nl maakt gebruik van de inzichten in de sociale en complexiteitswetenschappen om zo de noodzakelijke transities op gang te brengen. Dat moet en kan alleen maar samen met burgers omdat zij zowel de genoemde kwetsbaarheid én (identificatie van) veerkracht én vertrouwen én bijdrage én oplossingsrichtingen in balans kunnen houden.