Selecteer een pagina

De veranderende rol van de expert

Bij taaie vraagstukken heeft de overheid alle expertise nodig om oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Volledige antwoorden van een select groepje experts is niet meer van deze tijd. Veel geschikter is een iteratief proces met veel perspectieven (van burgers, bedrijven en overheden) om interessante richtingen te ontdekken en te verkennen. Het is een kwestie van DOEN op de juiste manier en niet van bestuderen, adviseren en consulteren.

Loslaten is een woord dat daar mooi bij past. Ga het maar DOEN klinkt mooi, maar aan een touwtje lukt dat niet. Het zijn wederom woorden van anderen die dit precies verwoorden. In een mooie uitgave van de Nationale Goede Doelen Loterij en de stichting DOEN schrijf Jos van der Lans over Loslaten, vertrouwen, verbinding:

De vraag naar ‘loslaten’ verwoordt een kritiek op het feit dat alles in Nederland vanuit beleid, politiek en overheid onder controle moet worden gehouden.

Deze publicatie staat vol met waardevolle consteringen waarvan we er twee u zeker niet willen onthouden:

Veel organisaties zijn zo opgesloten in hun eigen logica dat ze zich vervreemd hebben van de burgers aan wie ze diensten moeten leveren.
en

De geschiedenis van de verzorgingsstaat kan worden beschreven als een sluipende staatsgreep van professionals, een revolutie van deskundigen die, met de taal van de sociale wetenschappen als uitsluitingsmechanisme, betrokken burgers aan de kant hebben geschoven.

Positieve insteek
Dat is nogal een bak hele negatieve woorden bij de introductie van een zo positief bedoeld initiatief als antwoordvooroverheden.nl. Wij zijn echter verre van somber omdat we veel mensen tegenkomen in overheid en samenleving die dit herkennen en er iets aan willen of zeggen te willen doen.

Die krachten wil antwoordvooroverheden.nl graag bij elkaar brengen om met de juiste combinatie van burgerkennis en wetenschappelijk inzicht snel voortgang te boeken.

Jos van de Lans schrijft namelijk ook:

Het kan dus wel. Organisaties die hun dienstverlening kleinschalig en persoonlijk houden en die zo dicht mogelijk bij hun cliënten werken. Dat type dienstverlening wint de sympathie van burgers en heeft ook een grote aantrekkingskracht op professionals.

De overheid en de expert zullen dus van rol moeten veranderen. Wederom Jos van der Lans:
De instituties, vooral de overheden, zullen moeten veranderen. Dat is geen beleidskeuze, dat gaat vanzelf, omdat de onlinewereld, de wereld van internet, knaagt aan de fundamenten van de hiërarchische ordeningen. Het is aanpassen of omvallen.

Helpt u mee de rollen te veranderen en de overheid slagvaardig te laten opereren in een veranderende wereld.