Selecteer een pagina

Co-creëren met de samenleving, wanneer zinvol?

Overheden staan voor een enorme uitdaging. Veel werk komt van de overheid naar gemeenten, terwijl daar maar een deel van de financiën bij mee komen. Provincies zijn op zoek naar hun identiteit, ZBO zoeken naar nieuw evenwicht in het publieke landschap en de Rijksoverheid ontdent de omslag van sturen naar faciliteren. Om verdere financiële en andere debacles te voorkomen is het van groot belang om werk te maken van de participatiesamenleving. Alleen door burgers actief in te schakelen bij het oplossen van problemen kunnen de decentralisaties tot een succes worden gebracht. Wat kan burgerparticipatie (3.0) voor u betekenen?

Bij de complexere vraagstukken zijn juist verschillende perspectieven nodig, omdat er geen consensus is over het probleem en geen consensus over de juiste oplossingsrichting. De kunst van co-creatie en de vorming van (tijdelijke) juiste coalities is een belangrijke succesfactor.

Wat kunt u bij deze workshop verwachten?


In de workshop staan de volgende vragen centraal:

  • Kunnen we veelbelovende ideeën de ruimte geven en effectieve lokale partnerschappen tot stand brengen. Welk duwtje is nodig om partijen bij elkaar te brengen. Leiders, die het belang van een ‘interconnected’ wereld zien, vragen van zichzelf een nieuwe manier van denken. U krijgt inzichten en mag aan de slag aan de hand van een casus.
  • Hoe kun je als leider meer vanuit een open netwerkbenadering sterke en duurzame partnerschappen bouwen, waar doelen, risico’s, verantwoordelijkheden kansen, en verantwoording meer gelijkwaardig zijn verdeeld. Hoe bouw je eigenlijk duurzame partnerschappen?
  • Wanneer reguleert u, wanneer regisseert u, wanneer stimuleert u, wanneer faciliteert u en wanneer laat u echt helemaal los? AntwoordvoorOverheden.nl laat overheden dus ervaren hoe de (faciliterende) rol van de overheid handen en voeten krijgt vanuit de kracht van de samenleving.

Het meer integreren van burgers in het proces, geeft uw overheid de mogelijkheid om burgers beter te begrijpen, te ontdekken, feedback te verkrijgen. Uiteraard benut je hun denkkracht bij oplossingen, die dichtbij hun leven staan.

In deze workshop geeft Gertjan Verstoep een frisse kijk op burgerparticipatie. Aan de hand van praktische voorbeelden laten ze zien wat wel en wat niet werkt. Deelnemers gaan naar huis met een ‘tas vol praktische bagage’, waar ze de volgende dag mee aan de slag kunnen.

Interesse in deze workshop? Mail Gertjan Verstoep of bel 06 28 24 24 06.