Selecteer een pagina

Hoe kunt u als overheid de denkkracht en zelfredzaamheid van inwoners van een wijk of stadsdeel benutten?

Inspraak van burgers bij het maken van plannen is essentieel voor draagvlak. Dat lukt niet niet klassieke communicatie, inzage in voorstellen of een frustrerende bijeenkomst in het buurthuis. En dat is jammer omdat burgers vaak zeer betrokken willen zijn, zelf veel ideeën en kennis hebben die zo niet wordt gebruikt.

  • Burgerplan XL brengt gemeente en wijk constructief bij elkaar waarbij de gemeente de randvoorwaarden zet en bewoners en ambtenaren de plannen samen maken in energieke en productieve sessie van maximaal 2 dagdelen. Zo ontstaat het beste van twee werelden, realistische en gedragen plannen.
  • Burgerplan XL is gericht op zaken die lokaal spelen, bijvoorbeeld in een wijk of stadsdeel. Denk aan beheer van de buitenruimte, voorzieningen, sociale programma’s, een weg die meerdere plaatsen doorsnijdt, een stuk dienstverlening die regionaal moet worden heringericht, enz

Hoe werkt het?

Zomaar brainstormen, ideeën spuien of het gesprek aangaan met een groep van tientallen mensen of meer levert vaak niet de resultaten die gewenst zijn omdat er geen werkwijze wordt toegepast om van al die input te komen tot een min of meer gezamenlijk resultaat. Simpel gezegd: hoe kom je in een paar uur van 40 hoofden vol goedbedoelde bijdragen naar 4-5 doordachte plannen? Burgerplan XL bereikt dat in 4 stappen

Stap 1 – De opdrachtgever vertelt
Goed opdrachtgeverschap houdt in dat duidelijk is wat kan en wat niet kan. Waar de grenzen liggen en wat de budgetten zijn. Daarom start een Burgerschap XL sessie met een uitleg van de probleemhouder. Deze presenteert het plan of de plannen die er nu zijn en vraagt de zaal om te helpen.

Onderdeel hiervan is ook dat duidelijk wordt gemaakt of de opdrachtgever wel of niet aan de slag zal gaan met de plannen als deze voldoen aan de randvoorwaarden. Dit alles is vooraf doorgesproken met de antwoordvooroverheden.nl zodat dit niet veel tijd kost.

Stap 2 – Ideeën samenbrengen
Er worden groepen gevormd van ongeveer 6-7 mensen. Met 40 deelnemers zijn dit dus ongeveer 6 groepen ieder aan een aparte tafel. Eerst gaat ieder zijn of haar visie geven op de plannen van de opdrachtgever, en ideeën aandragen voor verbetering, liefst met een praktisch voorbeeld erbij. Hierna krijgen de tafels ongeveer 20 minuten om samen een beter plan te maken.

Iedere tafel benoemd hierna een spreker die het plan van de tafel gaat presenteren aan een andere tafel. Dus tafel 1 bij tafel 2, tafel 2 bij tafel 3, enz. Na afloop van de uitleg zet de spreker een masker op en mag de luisterende tafel het idee flink bekritiseren. Het masker dient om de kritiek hard en genadeloos te kunnen zijn. Het is niet persoonlijk bedoeld.

Hierna gaat de spreker terug naar de groep en brengt verslag uit. Hiermee gaat de groep aan het werk om een beter plan te maken. Zodra dit af is wordt er weer een spreker benoemd, maar deze gaat nu naar een andere tafel. Dus tafel 1 naar tafel 3, tafel 2 naar tafel 4 enz.

Dit proces wordt ongeveer 3 keer herhaald in ongeveer anderhalf uur. Aan het einde hiervan zijn er dus evenveel plannen als er tafels zijn. Deze plannen zijn al een aantal malen streng onder de loep genomen en daarmee al behoorlijk robuust. Tijd voor een korte pauze.

Stap 3 – Plannen verbeteren en eigenaarschap nemen
Met de laatste kritiek uit stap 2 gaan de tafel weer aan de slag en opnieuw worden de plannen gepresenteerd aan een andere tafel. Maar ditmaal is de opdracht aan de toehoorders het plan te verbeteren. Het is al goed, maar het kan vast beter. De suggesties gaan weer mee terug, worden verwerkt en zo worden plannen in stap 3 in een aantal slagen niet alleen robuust, ze worden ook heel goed en compleet.

Aan het einde van stap 3 krijgen de groepen 10 minuten om hun plan presenteerbaar te maken en daarbij aan te geven wat hun eigen rol is, wie of wat ze verder nodig hebben om hun plan te realiseren.

Stap 4 – Presenteren en feedback
De plannen worden vervolgens plenair gepresenteerd. Hierbij is vaak veel hilariteit, maar ook een serieuze ondertoon van herkenning en instemming te bemerken. Allerlei vermoedens over “die tafel zal we dat doen” of “dat hebben ze van ons gejat” komen naar boven en getuigen van een grote betrokkenheid.

Toch is het op dit moment nog niet de bedoeling te reageren. Dat is voorbehouden aan de opdrachtgever die tenslotte 10 minuten krijgt om de aangedragen plannen te bespreken. Omdat vooraf duidelijk is gemaakt hoe er met de resultaten verder gegaan zal worden (of niet) verloopt dit in goede harmonie.

Zo krijgt Burgerplan XL de contouren, die opdrachtgevers wensen.

Neem contact op voor meer informatie over Burgerplan XL