Selecteer een pagina

Wat is het verschil tussen een burgerpanel en een burgervertelpunt?

Bij een (vaak digitaal) burgerpanel, vraagt de gemeente aan burgers via een enquête op internet hun mening over een uiteenlopend aantal onderwerpen. Op deze manier krijgt de gemeente antwoorden op hun eigen kaders en vragen. Dat is niet meer van deze tijd.

Wanneer overheden echt willen weten wat er speelt binnen de samenleving, wat er leeft onder de bevolking, dan luisteren ze naar wat burgers aan hen te vertellen heeft en dat is iets totaal anders dan enquêtes en vragenlijsten.

Antwoordvooroverheden maakt het mogelijk voor overheden om echt grootschalig te kunnen luisteren naar wat burgers aan hen te vertellen heeft. Dit kan uiteraard op basis van thema’s en onderwerpen.