Selecteer een pagina

Beleidsmakers in de huidige netwerksamenleving hebben te maken met complexe, taaie uitdagingen, zogeheten ‘wicked problems’.

Steeds vaker is collectieve actie nodig om tot draagvlak te komen en tot betere oplossingen, die passen bij het leven van de burgers.

Een belangrijke eerste stap is hierbij het verkrijgen van de perspectieven van de betrokken actoren.

DE KRACHT VAN PERSPECTIEVEN

Stel dat je de logica omdraait en het verhaal van de burger centraal staat.

Antwoordvooroverheden.nl benut de percepties van burgers om hun ervaringen over, in dit geval, de (gewenste) dienstverlening van de overheid.

Op deze manier worden ervaringen en indrukken en ideeën en meningen verzameld inclusief een heleboel duidingsinformatie daarover.

Ieder verhaal wordt immers door de verteller voorzien van extra informatie over zijn/haar gevoel, inschattingen, houding ten aanzien van de door hem omschreven gebeurtenis.