Selecteer een pagina

Burgers weten goed, wat er met hun wijk, hun leefomgeving moet gebeuren. Burgers worden soms murw van het naar hun idee verkeerde opgelegde beeld. Stribbelen dan tegen, er is onvrede. De burgerconclusie is dan, het haalt niks uit, wat we ook zeggen!

Overheden in de huidige netwerksamenleving hebben te maken met complexe, taaie uitdagingen, zogeheten ‘wicked problems’.
 Steeds vaker is collectieve actie nodig om tot draagvlak te komen en tot betere oplossingen, die passen bij het leven van de burgers.


Een belangrijke eerste stap is hierbij het verkrijgen van de perspectieven van de betrokken actoren. Deze perspectieven zijn de basis om elkaar beter te begrijpen, te leren wat werkt en wat niet en samen verder te bouwen op perspectieven, die ertoe doen.

Antwoordvooroverheden.nl

Het beleid voor de toekomst zit verborgen onder de oppervlakte van de maatschappij. het platform taaie praktijken brengt deze diversiteit aan burgerkennis en zoekende overheid bij elkaar. Antwoordvooroverheden.nl staat voor een overheid, die zich verbindt met en luister naar de samenleving en de kracht van de samenleving benut.