Selecteer een pagina

In Voorbij Den Haag. Opgaven in en van de gedecentraliseerde verzorgingsstaat geeft Kim Putters, Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan dat de aloude beleidscyclus niet meer voldoet:

Het is eigenlijk `exit beleidscyclus`. De samenleving verandert zo snel, de technologie biedt steeds meer mogelijkheden voor betrokkenheid en informatieverwerving, dat het rijtje stappen van agendavorming, beleidsvoorbereiding en besluitvorming tot beleidsevaluatie obsoleet is geworden. Het loopt door elkaar. Voordat je in fase 3 bent is het probleem alweer veranderd en moet je heroverwegen. Daar moeten we op meebewegen, ook instituten als het mijne.

We weten het allemaal, de overheid moet kleiner en slagvaardiger met minder middelen, terwijl maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden om op te lossen. In onze huidige, complexe samenleving blijken traditionele antwoorden onvoldoende. De complexe, taaie uitdagingen van onze netwerksamenleving, zogeheten ‘wicked problems’ vragen om meer collectieve actie om tot draagvlak te komen en tot betere oplossingen, die passen bij het leven van de burgers.

Een belangrijke eerste stap is hierbij het verkrijgen en verbinden van de perspectieven van de betrokken actoren. Deze perspectieven zijn de basis om elkaar beter te begrijpen, te leren wat werkt en wat niet en samen verder te bouwen aan oplossingen die ertoe doen.

Vertaalslag vanuit het bedrijfsleven

In een deel van het bedrijfsleven is deze manier om met complexiteit noodgedwongen al meer geaccepteerd. Geen grootste plannen meer maken, maar een zoektocht naar oplossingen organiseren. slide-aram-bartholl-speed-book-digital-analog-google-maps-start-B Met slimme kleine stapjes proberen zo snel mogelijk te kunnen leren vanuit diverse perspectieven om te kijken wat werkt en aansluit op de wereld van de klant. Een beetje falen is dus de weg om zo snel mogelijk een zo goed mogelijke dienst in de de markt te kunnen zetten.

Het idee van de Lean Startup is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Ondernemers en bedrijven ontwikkelen en lanceren er op succesvolle wijze nieuwe producten mee. De aanpak, waarin het Lean-denken wordt toegepast op het proces van innovatie, maakt het mogelijk de juiste dingen te meten, het product aan te passen en opnieuw te testen. Resultaat: je zult minder tijd en geld verspillen.

De overheid snakt naar het loslaten van de traditionele beleidscyclus en het is mooi dat voor taaie vraagstukken er een vervanger klaar staat. Falen mag weer en dan wel op een verantwoorde wijze. Antwoordvooroverheden.nl kunt u beschouwen als de lean startup methode. Omarm de complexiteit, benut de bestaande diversiteit, vertaal deze perspectieven in kleinschalige trajecten, probeer nieuwe oplossingsrichtingen uit, leer welke benaderingen werken en de moeite waard zijn om verder in te investeren.

Antwoordvooroverheden helpt overheden om de verschillende belangen en perspectieven te vertalen in kleinschalige trajecten, en nieuwe oplossingsrichtingen uit te proberen. Zo wordt duidelijke welke benaderingen werken en de moeite waard zijn om verder in te investeren.

Doet u mee?