Selecteer een pagina

We hebben het veel over meedoen. We willen graag dat de samenleving meer regie neemt. Burgers zouden meer betrokken moeten zijn bij wat speelt in hun wijk, gemeente. Burgers hebben vaak de oplossingen zelf in de hand. waarom is er nou bij burgers en overheden zou veel cynisme over burgerparticipatie of burgerkracht.

Onderstaande ted talk belicht enkle relevante obstakels, die soms verweven zitten in de maatschappij maar ook barrieres die ontstaan door de manier waarop burgerinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.

De inhoud van de Ted talk
Lokale politiek – scholen, stadsplanning, raadsverkiezingen – raakt ons waar we wonen. Waarom zijn er dan niet meer mensen bij betrokken? Is het apathie? Dave Meslin zegt van niet. Hij laat 7 barrières zien die ons ervan weerhouden om actief te zijn binnen onze gemeentes, zelfs wanneer het ons echt wat kan schelen.
Dave Meslin is a “professional rabble-rouser.” Based in Toronto, he works to make local issues engaging and even fun to get involved in.

Antwoord voor overheden
Wanneer gemeenten en andere overheden de intenties hebben om het burgers zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun stem, ideeën en kennis en kunde in te zetten bij taaie vraagstukken, dan zal burgerparticipatie anno 2013 er echt anders uit zien.

Laten we er 1 uitlichten, waarom hebben burgers het gevoel dat de overheid al heeft besloten, 1 van de grootste ergernissen bij burgerparticipatie. Burgers worden te laat betrokken, kunnen onvoldoende hun inbreng kwijt en hebben het gevoel dat ze onvoldoende serieus worden genomen. Hun eigen ideeën, ervaringen en kracht spelen te vaak geen rol. Wanneer er dan een mooi bericht staat in de lokale krant over het succes van burgerparticipatie in de gemeente, dan haakt menig burger af.

Nee, maak burgerparticipatie gemakkelijk, toegankelijk en echt. Begin met de obstakels en barrières weg te nemen.