Selecteer een pagina

De burgemeester van Noordwijk heeft een verfrissende kijk geleverd op de lokale politiek. Hij pleit voor het beter benutten en vroegtijdiger inzetten van de burgerdenkkracht. In onderstaand artikel van Omroep West kun je hier meer over lezen

De lokale politiek is een achterhaald circus dat in huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad.

De Noordwijkse burgemeester Jan Pieter Lokker wil via gemeentelijke internetfora een groep inwoners selecteren die mee mag praten en beslissen over wat voor plannen er in hun gemeente uitgevoerd moeten worden.

Door Marcel van den Eng

In de meeste gemeenten in Nederland worden nu eerst commissievergaderingen gehouden om een plan te bespreken. Daarna volgt vaak nog een discussie in een raadsvergadering. Volgens Lokker duurt het door die bijeenkomsten veel te lang voordat een besluit genomen wordt door eindeloze discussies. ‘Ik denk dat online besluiten sneller gaan dan van 20.00 tot 24.00 uur discussiëren.’ Lokker noemt de raadsvergaderingen discussies tussen doven.

Volgens de burgemeester van Noordwijk bespreken de lokale partijen een week voor een vergadering met hun achterban wat ze van een plan vinden. ‘Om 20.00 uur als een commissie- of raadsvergadering begint, worden standpunten verkondigd en om 24.00 uur zijn die niet veranderd’, illustreert Lokker. ‘Het is een goed georganiseerd rollenspel.’
noordwijk
Meebeslissen

Lokker wil korte metten maken met de huidige manier van politiek bedrijven in zijn gemeente. Hij vindt dat Noordwijkers niet alleen tijdens de verkiezingen echt mogen meebeslissen, maar bij elk plan. De burgemeester pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor gemeentelijke internetfora. ‘Daarop kan gediscussieerd worden over een plan, maar ook moeten Noordwijkers de kans krijgen hun stem uit te brengen. Dit moet doorslaggevend zijn voor het besluit. De raad stelt alleen de spelregels op.’

De burgemeester wil een deel van de Noordwijkers aanschrijven mee te doen aan zijn plan. ‘Mensen kunnen dan op de fora inloggen met hun DigiD zodat alles eerlijk verloopt’, aldus Lokker die ermee wil experimenteren. Hij moet daarvoor nog de steun krijgen van de lokale politiek. ‘Als je burgers nog serieus wil nemen, moet je als raad lef tonen.’

Antwoordvooroverheden, Burgerplan XL
Hoe kunt u als overheid de denkkracht en zelfredzaamheid van inwoners van een wijk of stadsdeel benutten?

Inspraak van burgers bij het maken van plannen is essentieel voor draagvlak. Dat lukt niet niet klassieke communicatie, inzage in voorstellen of een frustrerende bijeenkomst in het buurthuis. En dat is jammer omdat burgers vaak zeer betrokken willen zijn, zelf veel ideeën en kennis hebben die zo niet wordt gebruikt.

Burgerplan XL brengt gemeente en wijk constructief bij elkaar waarbij de gemeente de randvoorwaarden zet en bewoners en ambtenaren de plannen samen maken in energieke en productieve sessie van maximaal 2 dagdelen. Zo ontstaat het beste van twee werelden, realistische en gedragen plannen.
Burgerplan XL is gericht op zaken die lokaal spelen, bijvoorbeeld in een wijk of stadsdeel. Denk aan beheer van de buitenruimte, voorzieningen, sociale programma’s, een weg die meerdere plaatsen doorsnijdt, een stuk dienstverlening die regionaal moet worden heringericht, enz
Hoe werkt het?

Zomaar brainstormen, ideeën spuien of het gesprek aangaan met een groep van tientallen mensen of meer levert vaak niet de resultaten die gewenst zijn omdat er geen werkwijze wordt toegepast om van al die input te komen tot een min of meer gezamenlijk resultaat. Simpel gezegd: hoe kom je in een paar uur van 40 hoofden vol goedbedoelde bijdragen naar 4-5 doordachte plannen? Burgerplan XL ligt voor elke gemeente binnen het bereik.