Selecteer een pagina

Uit onderzoek van BMC blijkt dat veel gemeenten met sociale wijkteams werken.  Verder laat BMC in hun tussenstand ‘horen’ dat er nog geen heldere afspraken zijn over het meten van de inzet en effecten (monitoring). Beide signalen herkennen wij. Op één of andere manier nemen gemeenten heel makkelijk organisatievormen van elkaar over en meestal is er dan nog bar weinig bekend van de effecten, laat staan over de effectiviteit.

Maar  goed, eerst maar eens een citaat:

Sociale wijkteams: het nieuwe toegangsmodel in Nederland
Uit de respons blijft dat bijna 90% van de gemeenten in een of andere vorm werkt met sociale wijkteams of gebiedsteams. Het is duidelijk dat we met die aanpak toch het hoofdmodel van de nieuwe professie vormgeven. Het algemene beeld is dat de opdracht van de teams breed is; dat taken op het terrein van Participatie, Jeugd en Wmo daar zijn ondergebracht en dat de toegang in bijna alle gemeenten de centrale functie is. Het merendeel van de sociale teams beschikt over mandaten om de taak goed uit te voeren.

Kortom, er wordt flink gekopieerd in gemeenteland en bij gebrek aan kennis en ervaring worden mandaten uitgedeeld om vooral te gaan doen. Wij vrezen dat er gezien alle druk op de ketel ook niet veel alternatieven waren. Toch voelt het niet echt lekker. Tijd dus voor een verbetervoorstel.

In het verleden heeft Antwoordvooroverheden al met partijen nagedacht over het benutten van wijksignaleringsnetwerken, met name bij hardnekkige problemen in de wijk. Op slideshare kunt u de onderstaande presentatie vinden:


Wijksignaleringsnetwerk

Wijkmanagers hebben vaak samenwerkingsverbanden opgezet met instanties die een grote rol spelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Daarin schuilt een aantal grote gevaren. Business-as-usual en ongewenste belangenverstrengeling zijn daarvan de voornaamste. We moeten juist daarom niet stappen in de valkuil van het monitoren van wijkteams maar juist goed luisteren naar het effect van deze teams op de samenleving vanuit verschillende perspectieven en ook goed kijken naar de omstandigheden en veranderingen in de wijk zelf:

Het is verstandiger om een wijksignaleringsnetwerk te ontwikkelen dan het wijkteam te monitoren. Vertrouwen is goed, weten hoe de vlaggen er in de wijk bijhangen is veel beter

Het sociale wijkteam opereert immers niet alleen en ook niet in een vacuüm. Juist daarom zeggen cijfers niet zoveel en zijn de echte verhalen van de verschillende partijen deze context continue te kunnen duiden. Antwoordvooroverheden.nl maakt daarom van deze partijen en alle burgers een signaleringsnetwerk waardoor tijdig maatschappelijke problemen en veiligheidsrisico’s aan het licht komen zodat in een vroeg stadium kan worden ingegrepen. Maar ook verbeterde situaties en spontane positieve ontwikkelingen komen heel snel in beeld waardoor middelen die niet meer nodig zijn elders kunnen worden ingezet.

Heeft uw gemeente zicht nodig op wat wijkteams bereiken of juist niet kunnen behappen? Wilt u kunnen sturen op echte noodzaak en slim omgaan met publiek geld? Wilt u weten welke activiteiten van wijkteams de juiste vorm van constructieve belangenverstrengeling weten te realiseren? Neem dan contact op, laat het wijkteam buiten beeld en ga aan de slag met wijksignalering.