Selecteer een pagina

Huidige burgerparticipatietrajecten, zo zien we uit onderzoeken en weten we uit ervaring, zijn vaak voorlichtend van aard. Met als effect dat burgers zich onvoldoende gehoord voelen en ook hun kennis , expertise, ideeën en energie onvoldoende kunnen inzetten.

De overheid moet kleiner en slagvaardiger met minder middelen, terwijl maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden om op te lossen. In onze huidige, complexe samenleving blijken traditionele antwoorden onvoldoende. Juist op deze taaie praktijken richt antwoordvooroverheden.nl zich.

De complexere samenleving is in belangrijke mate onbeheersbaar geworden en dat manifesteert zich in de uitdagingen – positief of negatief – die zich aandienen.” Complexe problemen ‘vragen’ vaak het oplossend vermogen van een netwerk van organisaties (lees burgers).

Juist bij complexe vraagstukken is het zaak goed grip te krijgen op het soort vraagstuk en wat voor oplossingsrichting wenselijk is.

Antwoordvooroverheden.nl

Het verschil met bestaande burgerparticipatie initiatieven is dat Antwoordvooroverheden.nl de passende vormen heeft om juist bij complexe vraagstukken burgerbetrokkenheid te benutten. We begrijpen de complexiteit en weten hierbij, afgestemd op het vraagstuk de kracht van de samenleving te activeren.