Selecteer een pagina

Visie

Op zich is het goed dat beleid achterloopt bij de praktijk in de maatschappij. Beleidmakers kunnen echter nog wel meer en beter gebruik maken van de denkkracht van de burger om nieuw beleid te vormen dat aansluit bij en draagvlak heeft in de maatschappelijk realiteit. Omgekeerde beleidsvorming faciliteert dat.

Achtergronden

Steeds meer overheden willen weten welke initiatieven er reeds aanwezig zijn binnen de maatschappij. Nog belangrijker is dat de overheden hierop kunnen aansluiten en beter begrijpen hoe ze de kracht van oplossingen uit de samenleving kunnen benutten.

Weten welke initiatieven van burgers en ondernemers er zijn en hoe het daarmee gaat is essentiele informatie om goed beleid te kunnen vormen en uitvoeren.

Toch is het nog vaak zo dat overheden, zowel gemeentelijke als provinciale als landelijke, geen actueel beeld hebben welke initiatieven er zijn, wie er achter zit, wat er beoogd wordt en hoe het met die initatieven gaat. En ook hebben ze beperkt zicht op de impact van staand en nieuw beleid op de initiateven.

De reden is dat het meestal onbreekt aan een methodiek om de initiatieven te vinden, te registeren en te volgen.

Antwoordvooroverheden.nl maakt het mogelijk om op een snelle en verantwoorde manier initiatieven in kaart te brengen, met het verhaal erachter. het beleid van de toekomst is al aanwezig in de maatschappij. Antwoordvooroverheden.nl maakt deze oplossingen toegankelijk voor overheden.

Omgekeerde beleidsvorming laat overheden zien, ervaren hoe de (faciliterende) rol van de overheid ontstaat vanuit de kracht van de samenleving. Daarnaast maakt Antwoordvooroverheden.nl het mogelijk om de impact van beleid inzichtelijk te maken voor en gedurende de uitvoering.

De realisatie van de hoofddoelen, maar ook de bijeffecten, komen zo vroeg in beeld zodat eventueel kan worden bijgestuurd.