Selecteer een pagina

Ga naar het vertelpunt: de dunne lijn.

Wij zijn op zoek naar verhalen vanuit alle perspectieven, dus naast ouders en kinderen ook vriendjes, grootouders, buren, docenten, directeuren, hulpverleners, ambtenaren, enz. Kortom iedereen die te maken heeft met het onderwijssysteem en een positieve bijdrage wil leveren om dit systeem te verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat er naast problemen – zoals thuiszitters – ook oplossingen in het onderwijssysteem verborgen zitten. Het is van groot belang om beide in kaart te hebben zodat ouders en docenten van elkaar kunnen leren. Zover zijn we nog lang niet, maar het verzamelen van ervaringen van ouders, kinderen, scholen en andere bij het onderwijs betrokkennen is een eerste stap.

Doet u mee?