Selecteer een pagina

Visie

Burgerparticipatie, burgerkracht, inspraak zijn een paar van de momenteel populaire begrippen die – ontdaan van opsmuk – uitgaan van een hogere macht waarin lagere machten mogen meedoen of meepraten. Zo niet bij taaie vraagstukken. Daar is geen hoger of lager, daar gaat het om interesse, bijdrage, van de plek komen. Taaie vraagstukken kennen geen hiërarchie of macht, vandaar dat overheden gewoon op gelijke voet meedoen. Na het geven van de opdracht is iedereen gelijk.

Achtergrond

Niemand zal ontkennen dat de overheid en burgers interactie moeten hebben die verder gaat dan een aantal vierjaarlijkse verkiezingscircussen, het ophalen van een paspoort, het doen van aangiften en aanvragen en af en toe wat contact tussen burgers, bestuurders en ambtenaren.

De overheid moet meer gaan participeren in de samenleving. Participeren wil hier zeggen: meedoen als gelijkwaardige partner. De overheid wordt dus geen bestuurder of beslisser maar functioneert vooral als “naastheid” of “nevenheid”.

Uitgangspunt Antwoordvooroverheden.nl

Antwoordvooroverheden.nl accepteert geen opdrachten waarvan de uitkomst geheel of gedeeltelijk van te voren vaststaat. De resultaten, plannen, activiteiten, beleidsinput en andere resultaten hebben altijd het draagvlak bij de burgers die eraan hebben bijgedragen, ongeacht rang, stand, achtergrond of ervaring.

Dat moet ook wel wel want de vraagstukken waar antwoordvooroverheden.nl aan bijdraagt zijn complex, dat wil zeggen, er is vooraf geen bekende oplossing of uitkomst. De oplossing moet worden ontdekt, gevonden, gemaakt.