Selecteer een pagina

Hoe werkt jouw kennisnetwerk? voor diverse overheden

,

Maatschappelijke uitdagingen in een netwerksamenleving.

De overheid staat steeds vaker voor complexe uitdagingen, waar veel partijen een rol in spelen en verschillende (conflicterende) belangen aanwezig zijn. Vaak is er geen consensus over het probleem en de meest gewenste oplossing.

Complexe maatschappelijke vraagstukken worden beïnvloed door de acties van individuen zelf, organisaties, familie, sociale netwerken, groepen enz. De illusie dat 1 van deze partijen het vermogen heeft om het vraagstuk zelfstandig naar de hand te zetten, verdwijnt. Samenwerking is de praktijk. Draagvlak en betere oplossingen zijn het resultaat.

Antwoordvooroverheden is door diverse overheden gevraagd om bestaande netwerken te monitoren/ evalueren. Steeds meer overheden maken aansluiting op de netwerksamenleving of straten netwerken om het samenwerken tussen partijen te versterken.

In deze projecten is de hamvraag, kun je de dynamiek van het netwerk begrijpen en hier slim op inspelen.

Een belangrijke eerste stap is hierbij het verkrijgen van de perspectieven van de betrokken actoren.
Burgers, professionals, ondernemers, andere specifieke doelgroepen kunnen in een face to face gesprek, of op de tablet, telefoon, computer, op internet hun verhaal over het netwerk in de vorm van een voor hen relevante hun gebeurtenis achterlaten. Zo ontstaat een heel rijk beeld dat qua kwalitatieve informatie (het verhaal) puurder is dan via een interview kan worden verkregen en qua kwantitatieve informatie beter is dan een poll of survey. Het beste van beide werelden dus, en zelfs beter.

In deze aanpak hebben onderstaande vraagstukken centraal gestaan om het functioneren van het netwerk te kunnen evalueren en te kunne bijsturen:

  -Hoe kijken de leden/deelnemers naar het netwerk, welke vorm is volgens hen in de praktijk dominant (netwerk, HUB, aangestuurd netwerk, ….)

  -Hoe ziet hun eigen netwerk eruit? ( op wat voor manier werkt de deelnemer aan eigen doelen, binnen het netwerk, ik en mijn collega, met anderen)?

  -Wat betekent het netwerk voor de leden;

  -Wat verstaan ze zelf onder (samen) werken;

  -Welke activiteiten verstaan ze concreet onder het netwerk?

  -Hoe ervaren ze de organisatie van het netwerk?

  -Hoe ervaren ze de presentatie van het netwerk?

  -Hebben de leden leerervaringen kunnen inzetten in hun eigen praktijk (opbrengsten netwerk);

  -We kunnen stil staan bij het halen/ brengen mechanisme, we kunnen gebruikers laten vertellen op wat voor niveau ze gehaald en gebracht hebben in het algemeen en zelfs op activiteiten (events) niveau. Denk hierbij aan een voorbeeldindeling op basis van documenten, vaardigheden, ervaringen, vuistregels, ervaringen, kennismaken met talent in het netwerk

  -Welke dynamiek is aanwezig in het netwerk: focus op ideeën, cocreatie of implementatie;

  -Inzicht in de motivatie van deelnemers om het geleerde in de praktijk te willen brengen

Overheden hebben steeds vaker netwerken waarbij professionals van elkaar leren of netwerken, die voor lastige maatschappelijke vraagstukken effectief zijn, kenmerkend voor de netwerksamenleving.
Steeds vaker ontstaat dus de vraag kunnen we ook de resultaten van dit netwerk tastbaar maken. De werkwijze van Antwoordvooroverheden.nl leent zich uitstekend voor dit vraagstuk.

Vaardigheden

, , ,

Gepubliceerd op

26 februari, 2015

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *