Selecteer een pagina

Wat werkt?’ is een innovatief initiatief om jonge mensen te helpen bij het creëren van nieuw werk. ‘

In de huidige samenleving zien we dat het een succesfactor wanneer jongeren een actieve rol krijgen in de uitvoering van het plan “bestrijden jeugdwerkloosheid”. Veel jongeren zijn na het afronden van hun studie gemotiveerd om in hun vakgebied aan de slag te gaan, maar constateren na een tijdje dat die baan er niet is.

Veel jongeren hebben een attitude en motivatie gericht op het nieuwe werken. Deze zienswijze draagt bij aan zeer effectief inzetten van mensen die doen waar ze goed in zijn. “job to be done” (denken werk) in plaats van jobs (denken banen). Het probleem is in onze visie dat het oude systeem van denken in banen en de nieuwe behoeften van de huidige nieuwkomers op de arbeidsmarkt in onze maatschappij botsen. Het is niet nodig om daar een schuldige voor aan te wijzen, het is wel nodig om die realiteit onder ogen te zien en aan de slag te gaan.

De leefwereld van jong volwassenen en de ontwikkeling en uitvoering van beleid, sluiten niet goed genoeg op elkaar aan. oplossing2 Beleidsmakers en uitvoerder geven aan weinig zicht te hebben hoe jong volwassenen keuzes maken met betrekking tot het betreden en verlaten van de arbeidsmarkt. Daarnaast geven jong volwassenen aan dat arbeidsbeleid en regelgeving is gericht op een andere ‘soort’ werker dan zijzelf. Kortom: iedereen benadert het probleem (= jong volwassenen die vast zitten op de arbeidsmarkt) vanuit zijn/haar eigen perspectief. PLEK en Antwoordvooroverheden.nl gaan aan de slag met participatief (zelf-) onderzoek – deels middels interactief theater – om deze perspectieven uit te wisselen, tot kritische inzichten te komen over de arbeidsmarkt anno 2015, en om samen tot alternatieven te komen.

Doe mee aan onderstaand traject en maak aansluiting met een generatie, die niet verloren mag gaan

1. Help een groot aantal jonge werkzoekenden (tot 30 jaar) om werk te maken van het maken van werk, door hun zoektochten te ondersteunen met participatief theater en narratief (zelf-)onderzoek;

2. Geef beleidsmakers, uitvoerders en beslissers inzicht in de drijfveren en behoeften van deze groep werkzoekenden, door de zoektochten van de jong volwassenen in beeld te brengen;

3. Help beleidsmakers en beslissers deze inzichten om te zetten in nieuwe beleidskaders en nieuwe instrumenten die aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep.

Neem contact op met Gertjan Verstoep (06 28 24 24 06) voor meer informatie.