Selecteer een pagina

De kracht van diversiteit in perspectieven

Beleidsmakers in de huidige netwerksamenleving hebben te maken met complexe, taaie uitdagingen, zogeheten ‘wicked problems’. Steeds vaker is collectieve actie nodig om tot draagvlak te komen en tot betere oplossingen, die passen bij het leven van de burgers. Een...