Selecteer een pagina

In de afgelopen maand heeft een wijk in Leiden de thermometer ingezet om de eigen perspectieven op betaald parkeren in de wijk ’te vangen’ en tevens inzicht te krijgen over de nut en noodzaak van betaald parkeren (parkeerbeleid) van de gemeente Leiden. We willen graag een korte terugkoppeling geven.

De gemeente heeft een plan om betaald parkeren in een wijk in te voeren. De wijk zelf heeft hier zijn licht op laten schijnen. Veel inwoners zijn geraakt door dit onderwerp en hebben hun perspectief verteld over de nut en noodzaak voor hen. De inwoners zijn nu eenmaal de ervaringsdeskundigen van de wijk en weten waar ze het over hebben.

In veel gebieden van de wijk percipiëren de bewoners geen parkeerprobleem. Er is een doorgaande route met redelijk veel bedrijven waar een groter verkeersstroom is en waar door de bewoners wel een probleem wordt ervaren met parkeren.

leiden1

Ook hebben de inwoners van de wijk gekeken naar het voorgestelde beleid van de gemeente. Het beleidsstuk was toegankelijk gemaakt in de thermometer. Opvallende inzichten hieruit zijn dat inwoners van één straat het betaald parkeren een goede oplossing vonden.

leiden 22Op een bijeenkomst met een afvaardiging van de gemeente bleek dat inwoners ook goede ideeën hadden om de doorstroming en het parkeren nog beter te laten verlopen in de wijk. Maar het belangrijkste blijft dat de gemeente en de inwoners door deze inzichten vanuit de thermometer weten wat voor problemen (de context) en waar betaald parkeren een echte oplossing is voor de mensen.

Volgens ons een prima uitkomst van deze thematische thermometer.