Selecteer een pagina

Visie

Wanneer burgers tijd van gratis crowdsourcing is voorbij. Mensen moeten een fatsoenlijke vergoeding ontvangen voor hun bijdrage. In natura of gewoon in geld.

Achtergrond

We zijn het zo gewend, een vragenlijst, een inspraakavond, een ideeën-website, allemaal manieren waarop bedrijven en overheden burgers en klanten laten participeren en meepraten. Achter al deze activiteiten zitten betaalde professionals (ambtenaren, bestuurders, onderzoekers, marketingbedrijven) die op zoek zijn naar kennis en inzicht van klanten/burgers. Als u wilt kunt u 40 uur per week of meer uw kennis delen, meepraten, ideeën aandragen, in panels zitten, enz, enz..

Bij antwoordvooroverheden.nl hebben we één spelregel: als u serieus meedoet wordt u uiteindelijk betaald voor uw kennis. Dat betalen kan in de vorm van geld, maar start soms ook doordat u de beschikking krijgt over de onderzoeksresultaten.

En verder hebben we één stelregel: als u op verzoek van een overheid werk verzet dat verder gaat dan een uurtje typen of meepraten er een geldelijke beloning tegenover moet staan. Een paar voorbeelden:

Activiteit of bijdrage Betaling of incentive
Reageren op een vraag of bijdragen aan een door AVO gestart project Toegang tot een deel van de resultaten. Bijvoorbeeld uit uw gemeente of de laatste 3 dagen
Reageren op een vraag of bijdragen aan een project in opdracht van een overheid Dit is een vorm van kennisdeling. U ontvangt €10 per serieuze reactie
Dagdeel ideeën opwerken tot (burger)plannen Dit is een vorm van betaalde acquisitie. U ontvangt €100 per dagdeel
Meedoen aan het schrijven van een beleidsplan of uitvoeren van een experiment of pilot Dit is normaal werk dat de overheid normaliter ook zou moeten uitbesteden of zelf zou moeten doen. U ontvangt een normaal dagtarief van minimaal €800