Selecteer een pagina

Overheden hebben te maken met grote transities, decentralisaties, waarbij professionaliteit en vakmanschap opnieuw moet worden vastgesteld.

Antwoordvooroverheden heeft de aanpak in huis om samen met de ‘uitvoering’, samen het (nieuwe, gevraagde) vakmanschap verder te ontwikkelen. De oplossingen zijn er al, oplossingen vinden en samen verder brengen is een belangrijk vertrekpunt om met draagvlak vanuit de uitvoering te werken aan vakmanschap.

Dagelijks leiden klantcontacten tot nieuwe ervaringen. Die ervaringen blijven meestal bij de medewerker die de ervaring opdoet. Die ervaringen zijn te bundelen tot patronen in situaties, interventies en uitkomsten. Daarmee wordt het mogelijk te leren van alle collega’s en klanten en zo het vakmanschap in de sector te vergroten.

Onze ‘vertelpunten’ van cliënten, burgers, medewerkers maakt het mogelijk om de effectiviteit van interventies in bepaalde situaties zichtbaar maken.
Dit leent zich enerzijds tot het codificeren van interventies en bijbehorende situaties, en anderzijds tot een permanente benchmark van de kwaliteit van dienstverlening.

Antwoordvooroverheden richt zich dus bij Vakmanschap-in-verandering op
het samen met de betrokken partijen, professionals, burgers te kunnen duiden wat werkt en wat niet werkt.