Selecteer een pagina

Vakmanschap binnen de overheid in transitie

Vakmanschap als antwoord op decentralisaties. De rol van de overheid verandert. En zo verandert het vakmanschap van de ambtenaar. Ruimte voor professionaliteit als sleutel om grip te krijgen op de nieuwe uitdagingen van het werk.

Ter illustratie
Vaak staat bij vakmanschap van de overheidsprofessional de netwerksamenleving centraal, dit vraagt andere vaardigheden van de overheid en haar medewerkers.

Een antwoord op het ontstaan van een netwerksamenleving, die vraagt om het leggen van verbindingen tussen de belangen en de beschikbare oplossingen bundelt naar het gewenste resultaat. Daar ontstaan op participatieve wijze locale maatwerkoplossingen in wisselende samenwerkingsverbanden (www.zwolle.nl).

Nadruk op resultaat!

Neem de sociale dienst. Een typisch voorbeeld waar vakmanschap nog niet is uitgekristalliseerd. Wat voor mogelijkheden liggen er om gericht aan vakmanschap te werken.

De druk op gemeenten neemt toe om te laten zien welke resultaten zij bereikt, mede met het oog op de invoering van de Participatiewet. Door de hoge druk op de taak, middelen, en het resultaat van de sociale dienst is een onderbouwd vakmanschap binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk (www.divosa.nl)

Zo kun je talrijke voorbeelden noemen bij overheidsorganisaties, waarbij vakmanschap onder de loep ligt.

vakmanschap

Laat de praktijk voor je werken!

Stel je nou eens voor dat je eigen medewerkers zelf in regie komen om hun vakmanschap tegen het licht te houden en samen te (her)waarderen. Eindelijk niet het gevoel dat medewerkers veranderd moeten worden maar het eigenaarschap op de juiste plek in de organisatie borgen.

Hoe? We realiseren een digitaal vertelpunt.
Een digitaal vertelpunt waarbij op verschillende manieren het verhaal van de medewerker kan worden opgehaald. De medewerkers kunnen in een ‘face to face’ gesprek, of op de tablet, telefoon, computer, op internet hun verhaal over hun ervaringen achterlaten.
Het met collega’s systematisch duiden van praktijkverhalen, bijvoorbeeld bij sociale diensten, levert inzicht in welke interventies in welke situatie tot resultaat leiden, en wat het resultaat precies is. wat werkt wel en wat werkt niet.

Dagelijks leiden klantcontacten tot nieuwe ervaringen. Die ervaringen blijven meestal bij de medewerker die de ervaring opdoet. Die ervaringen zijn te bundelen tot patronen in situaties, interventies en uitkomsten. Daarmee wordt het mogelijk te leren van alle collega’s en klanten, bij alle sociale diensten in Nederland, en zo het vakmanschap in de sector te vergroten.

Wat levert het op?

Op deze manier kunt u – als het ware – continue, grootschalig, maar ook heel precies “luisteren” naar wat er in de praktijk van alledag gebeurd.
Een digitaal vertelpunt is daarmee zowel een monitor als een onderzoeksinstrument en ook een kennisdatabase vol ervaringen. En de aanpak is real-time, waardoor u bijna direct de gevolgen “zien” van maatregelen, uitgezette acties, verandering van interventies.

De inzichten uit het vertelpunt zijn door de duidingsvragen meteen bruikbaar als reflectiemiddel voor medewerkers . Daarnaast is periodiek luisteren naar klanten makkelijker en kun je klanten gedurende een periode volgen en/of meetresultaten van verschillende perioden makkelijker met elkaar vergelijken.

Kortom, naar onze ervaring is het van onderop, op een slimme manier, (door)ontwikkelen van vakmanschap een kans voor het huidige tijdsbeeld, waar de overheid andere rollen oppakt en een aantal grote transities (bijv. sociaal domein) in gang zet. Neem de ervaringen van uw medewerkers en uw klanten serieus bij de doorontwikkeling van vakmanschap.