Selecteer een pagina

Van ambtenaar naar partner in Antwoordvooroverheden.nl

Antwoordvooroverheden.nl staat voor een overheid, die zich verbindt met en luister naar de samenleving en de kracht van de samenleving benut.

Antwoordvooroverheden.nl (AvO) combineert kennis/ervaring/denk- en doekracht van burgers/professionels met als doel samen met de overheid oplossingsrichtingen te vinden voor taaie maatschappelijke uitdagingen.

Antwoordvooroverheden.nl biedt het proces van co-creatie met burgers en crowdsourcing bij taaie vraagstukken, waarbij u alle expertise nodig heeft om tot oplossingsrichtingen te komen.

We zijn sinds een maand hard bezig om antwoordvooroverheden in de markt te zetten.

We zoeken…..

We zoeken naar een partner binnen AvO, die de stap zet van overheid naar AvO .

• Een pionier, een ondernemend type met een goed netwerk binnen de overheid en de kwaliteiten om dit netwerk te benutten (realiseren van nieuwe projecten);

• Daarnaast is het belangrijk dat je een sterk geloof hebt in de kracht van de samenleving bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de methodieken van AvO beheerst, of snel onder de knie krijgt;

• We zoeken een partner, die juist aanvullende kwaliteiten heeft op het bestaande team van twee partners. De aanvullende kwaliteiten liggen op een sterke discipline, bewakende rol en de kracht om een goede focus te behouden in een speelveld van vele kansen en ideeën. Een vertrouwenwekkend persoon.

Heb je interesse, neem contact op met Gertjan Verstoep (0628242406), gertjan@antwoordvooroverheden.nl