Selecteer een pagina

Hoe ziet de overheid er in 2016 uit? Dat weet niemand precies. Maar zoals we dromen, zo gaan we veranderen: Open, met lef, vertrouwen en ruimte, lerend, buiten kaders, ondernemend, resultaatgericht en flexibel. Want zo denken we nu dat onze organisatie er dan uit ziet. Dus veranderen we, door te doen. Heel simpel eigenlijk. En iedereen is daarbij uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Dat is de Switch in Delft. Maak het mee…

)