Selecteer een pagina

Antwoord voor overheden

Ook voor overheden is het benutten van kennis, inzichten, expertise en ervaringen cruciaal om goed te kunnen functioneren.  Overheden hebben juist bestaansrecht vanwege  oplossingen te zoeken voor de grote (en kleine) maatschappelijke problemen van deze tijd. De overheid staat steeds vaker voor nieuwe uitdagingen. ‘Wicked problems’, uitdagingen, die vragen om nieuwe, betere oplossingen. Sociale cohesie, multiprobleem gezinnen, krimpgemeenten, etc.

“Het wordt tijd dat overheid gaan denken in overvloed van middelen. De oude wereld is gebaseerd op schaarste. Door de geslotenheid van de oude systemen en instituten gaat veel kennis verloren en blijft veel talent onbenut.”

Zeker bij ‘wicked problems’, waarbij de oude experts niet meer de wijsheid in pacht hebben.

Voorbeeldvraagstukken

  • Gemeente D: De zorg voor een probleemgezin kost gemiddeld 40.000 euro per jaar. Binnenkort draaien gemeenten binnen enkele jaren op voor die kosten, omdat ze extra taken krijgen toebedeeld van het Rijk. Zij hebben daar binnenkort echter minder geld voor dan er nu wordt uitgegeven. Daarom willen gemeenten weten hoe de hulp efficiënter en goedkoper kan.
  • ZBO x: we moeten bezuinigen en wil de kwaliteit van dienstverlening hoog houden. Hoe pakken we dit aan?
  • Adviesraad W: hoe zorg je ervoor dat schuldsanering duurzaam is? Hoe kun je lamgeslagen mensen in complexe situaties een uitweg laten vinden?
  • Gemeente Y: hoe zorg je ervoor dat mensen structureel ontsnappen aan langdurige armoede? Klik hier voor meer info
  • Departement S: hoe kan de overheid de creatieve kracht van bewoners beter aanwenden?
  • ZBO H : Hoe zet je als overheid het initiatief meer centraal, bijvoorbeeld door het laten ontstaan van gemeenschapszin?

Radicaal andere formule nodig

Er is een radicaal andere formule nodig om op een krachtige wijze aan oplossingen te werken.

Antwoordvooroverheden.nl helpt de overheid bij het identificeren van de juiste aanpak, die past bij de mate van complexiteit van de uitdaging. Het verband tussen oorzaak en gevolg is vaak verdwenen, of niet duidelijk te achterhalen. Ook bij experts bestaat er al langere tijd geen consensus over de meest geschikte oplossingsrichting…

Wat doet Antwoordvooroverheden.nl?

Antwoordvooroverheden.nl facilteert het proces van vraag naar antwoord.

We benutten de ‘long tail’ aan kennis en vaardigheden. wij vertrouwen op een semi-open proces, waarbij je samen met ‘ the crowd’ op zoek gaan naar echte oplossingen.

We zetten menselijk kapitaal en Sensemaking in om vraag en antwoorden betekenis te geven in duidelijke patronen en hiermee keuzes in betere en goedkopere oplossingen mogelijk te maken.

Een helder rolverdeling dus, de overheden dragen het probleem aan, de crowd lost het op en antwoordvooroverheden.nl zorgt dat het allemaal effectief op gang komt en verloopt.