Selecteer een pagina

De veranderende rol en positie van de gemeente in de netwerksamenleving.
Het is de bedoeling dat inwoners en gemeente zich samen verantwoordelijk voelen voor de toekomstige opgaven in de gemeente.

De verschuiving van plannen gemaakt voor de mensen, naar door de mensen zelf. – De verschuiving van „professionals in de benen‟ naar „burgers in de benen‟. – De verschuiving van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.

oplossing2

Huidige burgerparticipatietrajecten, zo zien we uit onderzoeken en weten we uit ervaring, zijn vaak voorlichtend van aard. Met als effect dat burgers zich onvoldoende gehoord voelen en ook hun kennis , expertise, ideeën en energie onvoldoende kunnen inzetten. Dit roept frustratie op.

Antwoordvooroverheden.nl reikt de weg aan om samen met betrokken burgers, ambtenaren, deskundigen samen een gedragen plan te realiseren

‘Wicked’ (taaie) problemen, begrijp de complexiteit
De overheid moet kleiner en slagvaardiger met minder middelen, terwijl maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden om op te lossen. In onze huidige, complexe samenleving blijken traditionele antwoorden onvoldoende.

De complexere samenleving is in belangrijke mate onbeheersbaar geworden en dat manifesteert zich in de uitdagingen – positief of negatief – die zich aandienen.” Complexe problemen ‘vragen’ vaak het oplossend vermogen van een netwerk van organisaties (lees burgers).

Juist bij complexe vraagstukken is het zaak goed grip te krijgen op het soort vraagstuk en wat voor oplossingsrichting wenselijk is. We hantereen hierbij het Cynefin framework, een model dat leiders helpt om een gevoel te krijgen met welk type probleem, situatie of systeem hij of zij te maken heeft (en hoe hiermee om te gaan).

Het verschil met bestaande burgerparticipatie initiatieven is dat Antwoordvooroverheden.nl de passende vormen heeft om juist bij complexe vraagstukken burgerbetrokkenheid te benutten. We begrijpen de complexiteit en weten hierbij, afgestemd op het vraagstuk de kracht van de samenleving te activeren.

Accepteer de zoektocht naar oplossingen

‘Een levende democratie’ is nooit af en er zal altijd gezocht moeten worden naar nieuwe routes en nieuwe vormen voor burgerbetrokkenheid. Dat zoekproces zal met vallen en opstaan gaan. Er zullen pogingen slagen en pogingen onsuccesvol zijn. Maar een ding weten we zeker, oude methoden verliezen hun waarde en wie niet experimenteert, en daarbij af en toe faalt, zal ook geen nieuwe methoden vinden.[quote, vertrouwen in burgers, wrr.nl mei 2012]

Wanneer de overheid de ruimte neemt om te kijken welke interventie het meest effectief is om een maatschappelijke uitdaging op te pakken, dan zal de overheid ervaren dat bij lastige vraagstukken het zinvol is om veel ideeën te verzamelen en deze ideeën op kleine schaal te verkennen door het te doen.

Kortom: Juist het pad van het verkennen van veel praktische oplossingen voor het omgaan met complexe situaties reikt de overheid de weg naar echte oplossingen. Belangrijk hierbij is het fundament van antwoordvooroverheden.nl: breng verschillende belanghebbenden met hun verschillende perspectieven, ervaringen samen tot uitwisseling en betekenis van de situatie waarin ze zitten.
Ondanks de toegenomen complexiteit blijft de aanpak van Antwoordvooroverheden.nl eenvoudig, doeltreffend en goed uitlegbaar aan de betrokken partijen.

Gaat u de uitdaging van de levende en effectieve doe – democratie aan?