Selecteer een pagina

Laten we eens stil staan bij de publicatie van de WRR vertrouwen in de burger.

In deze publicatie staat op een verborgen manier antwoordvooroverheden.nl centraal. Hoe kun je bestaande oplossingen in de maatschappij benutten en/of losmaken. Ze sperken over een doe-democatie, waar antwoordvooroverheden.nl het proces voor aanreikt.

Laten we in deze blog even stil staan bij hoe WRR aankijkt tegen zelfinitiatief en het benutten van de burger.

[Bron wrr.nl]
Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving.

Laat ze meer denken vanuit het perspectief van burgers en minder vanuit de bestuurlijke logica. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Vertrouwen in burgers. Veel meer dan wordt gedacht, zijn burgers bereid zich in te zetten voor de samenleving. De WRR trof een groot aantal vormen van burgerbetrokkenheid aan: van razendsnel georganiseerde ludieke acties tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals.
Helaas blijven er veel kansen voor burgerbetrokkenheid liggen.

De WRR maakt zich zorgen over de grote groepen burgers die het vertrouwen in de overheid en in hun eigen vermogen daar invloed op uit te kunnen oefenen dreigen te verliezen.
Slechts kleine groepen burgers voelen zich aangesproken door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. En beleidsmakers lijken op hun beurt weer weinig open te staan voor de nieuwe manieren waarop burgers hun betrokkenheid uiten. Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief en omzeilen de gebruikelijke routes via politiek, belangenbehartigers en formele inspraakorganen die de beleidsmakers gewend zijn.

Met als gevolg een steeds verdere verwijdering tussen burgers en beleidsmakers.

Juist Antwoordvooroverheden beantwoordt de hoe vraag, hoe je dit vertrouwen tussen burgers en overheden weer kunt opbouwen en tegelijkertijd samen kunt werken aan betere oplossingen voor taaie vraagstukken in onze samenleving.