Selecteer een pagina

Zoek-Je-Rijk is een stappenplan voor overheden om op een gecontroleerde maar vernieuwende wijze  in kleinschalige trajecten nieuwe oplossingsrichtingen uit te proberen, te leren welke benaderingen werken en de moeite waard zijn om verder in te investeren. Uiteraard zijn de kleinschalige trajecten, oplossingsrichtingen, aangedragen door crowdsourcing. Antwoordvooroverheden weet uit immers uit ervaring dat taaie problemen alleen zijn op te lossen door de aanwezige kennis, ideeën, ervaringen van burgers en bedrijven te benutten.

Hoe werkt het?
De creativiteit van alle Nederlanders is de basis voor Zoek-Je-Rijk. Antwoordvooroverheden.nl spreekt deze graag samen met een overheid aan om te komen tot een portfolio van relatief kleine experimenten die praktisch uitvoerbaar zijn en waarvan de risico’s – ook in financieel zin – behapbaar blijven. Graag geven we u een beeld van een globaal traject om ‘the long tail’ te benutten bij taaie vraagstukken. Uiteraard staan we bij uw vraagstuk stil bij de vraag welke maatwerk aanpak hierbij effectief is.

Stap 1: Aandragen vraagstuk
In deze stap geeft een overheid aan dat men een vraagstuk wil neerleggen. Antwoordvooroverheden.nl neemt hierna contact op voor een intakegesprek waarin de randvoorwaarden voor het portfolio aan experimenten wordt afgesproken. Denk daarbij aan zaken als doorlooptijd, omvang,  geografische grenzen en budget.

Stap 2: Voorstellen aandragen
De ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden is het uitgangspunt. Omdat er geen experts bestaan die de oplossing hebben worden burgers en bedrijven via social media, netwerken en ouderwetse maar effectieve campagnes uitgenodigd om met voorstellen te komen. Deze voorstellen worden door de indieners zelf voorzien van inschattingen over effecten, kosten, risico’s en zaken als “te bereiken effect” en “mogelijk neveneffecten”. Belangrijk detail hierbij is dat de naam van de opdrachtgever niet bekend wordt gemaakt.

Stap 3: Evaluatie van voorstellen
Antwoordvooroverheden.nl evalueert samen met de opdrachtgever de voorstellen die de samenleving heeft aangedragen. Hierbij blijkt graag dat een grote diversiteit aan verrassende insteken wordt aangedragen. Antwoordvooroverheden.nl heeft verdiepende werkwijzen en tools in huis om patronen en inzichten in vraag en antwoorden zichtbaar te maken. De opdrachtgever moet hierna een keus maken tussen stoppen of doorgaan. Bij stoppen ontvangen de serieuze indienders van een idee en passende vergoeding.

Stap 4: Definitie van experimenten

In een werkconferentie worden de ingediende voorstellen onder begeleiding van antwoordvooroverheden.nl opgewerkt tot een coherent portfolio van diverse experimenten. Antwoordvooroverheden.nl helpt de aanwezigen bij het identificeren van de juiste aanpak, die past bij de mate van complexiteit van de uitdaging. We hanteren hierbij Cynefin model als richtsnoer. Aan het einde van de conferentie maakt de opdrachtgever zich bekend en kunnen de gedefinieerde experimenten  van start.

Stap 5: Experimenten onder regie van de opdrachtgever
In de periode hierna wordt het portfolio van experimenten uitgevoerd en gemonitord met de Zoek-Je-Rijk monitor die de effecten van de experimenten in kaart brengt op basis van de ervaringen van de mensen die bij het project betrokkken zijn of er door beïnvloed worden. De effecten worden ook inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever omdat deze uiteindelijk de regie heeft en de eindverantwoordelijkheid draagt.

Stap 6: Stoppen of doorbouwen
In de loop van het programma zal blijken dat sommige experimenten niet lukken of teveel negatieve bijwerkingen hebben. Andere experimenten lukken wel en bieden kansen om door te groeien naar de status van “oplossing”.

Stap 7: Doorgaan
In deze stap wordt het programma van experimenten geevalueerd. Wat is gelukt, wat niet, waar werkt een nieuwe oplossing in het klein, waar zijn investeringen nodig, etc. Na de evaluatie van de experimenten heeft de overheid op basis van de long tail aan kennis, inzichten en ervaringen grip op de meest geschikte oplossing(en).