Selecteer een pagina

We zijn van start gegaan met het project Leegstand kantoren Stichtse Vecht.
Een initiatief van onderop, dat ook verbinding zoekt met de politiek. We willen samen, met de diverse partijen werken aan duurzame oplossingen voor de grote leegstand met name op Planetenbaan in de gemeente Stichtse Vecht.

Een duidelijk taai vraagstuk, waar we mee aan de slag zijn gegaan. In deze blog een kort verslag van waar we nu staan.

Kansloos of kans?

Kansloos voor de één is kansrijk voor de ander: maak van leegstand, verwaarloosde grond een waardevolle zaak!

In 2012 is door bedrijfsmakelaar Jones Lang LaSalle een onderzoek uitgevoerd naar waarin ruim 230 kantoorlocaties zijn meegenomen. Op de ranking staat Stichtse Vecht met 3 locaties in de top 10 van locaties met de meeste leegstand. Stichtse Vecht staat daarmee 5e op de ranglijst van gemeentes in Nederland, w.b. leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.

Reden genoeg voor een coalitie van burgers en ondernemers om een initiatief te starten om in Stichtse Vecht te werken aan oplossingsrichtingen om de hoge leegstandsgraad van kantoren te verminderen en de gebieden weer aantrekkelijk te maken.

Aanpak

We hebben een vertelpunt ingericht met het vertelpunt willen we ervaringen, behoeften en belangen inventariseren van verschillende stakeholders. De groep stakeholders bestaat uit (voormalige) eigenaren in het gebied, ondernemers in het gebied, ondernemers die recent uit het gebied vertrokken zijn, gemeente, provincie Utrecht enz. Met de resultaten willen we met de betrokken partijen kijken of we met collectieve ambitie en daadkracht het ’taaie’ vraagstuk van leegstand kunnen oppakken.

Het idee bestaat niet

Integrale gebiedsontwikkeling is een samenspel, waarbij juist de ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden belangrijk is. Omdat er geen experts bestaan die de oplossing hebben worden de stakeholders via social media, netwerken en interviews uitgenodigd om met voorstellen, ideeën en andere punten te komen.

Het vertelpunt levert een goede basis om in een vervolgproces tot betere gezamenlijke afwegingen te komen. De partijen moeten elkaars positie begrijpen om “uit hun positie komen” en tot gezamenlijke doorbraken te kunnen komen. in plaats van steeds dezelfde discussies voeren. Er moet gemeenschapszin ontstaan om samen een plan te maken voor dit vraagstuk.

De eerste contouren

In deze prille fase van het vertelpunt (zo’n dertig verhalen van kantorengebied Planetenbaan) zien we eerste contouren ontstaan van een welwillende coalitie van partijen, die goede punten hebben aangedragen voor een gezamenlijke aanpak van de leegstand en de verminderde aantrekkelijkheid van het gebied. Wordt vervolgd en we houden u op de hoogte.

Over antwoordvooroverheden

Antwoordvooroverheden.nl stelt jou en anderen in staat om het verschil te maken in taaie praktijken in jouw buurt, jouw wijk, jouw gemeente en voor Nederland.