Selecteer een pagina

Visie

Taaie praktijken vragen om andere antwoorden, die we nog niet kennen.
De ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden is het uitgangspunt. Ook bij het signaleren en begrijpen van taaie vraagstukken. Vaak genoeg zien we dat taaie vraagstukken teveel in een impasse blijven. Dat is onnodig, samen (burgers en overheden) komen we er echt beter uit.

Achtergrond

De punchline van antwoordvooroverheden.nl is platform voor taaie praktijken. Er zijn namelijk al legio andere intiatieven voor het oplossen van eenvoudige en wat gecompliceerderde uitdagingen. Die woorden eenvoudig en gecompliceerd zijn niet denigrerend bedoeld. De overgrote meerderheid van de uitdagingen in onze maatschappij is gelukkig van die twee soorten. Gelukkig want anders stond de maatschappij snel stil.

Er zijn echter ook taaie vraagstukken die veel minder makkelijk of met inhuurbare expertise zijn op te lossen. Dat zijn zogenaamde taaie vraagstukken waar overheden, kennisinstellingen, instituties, experts hun tanden op stukbijten, soms al decennia lang, soms met miljarden aan investeringen, soms met zeer schadelijke bijeffecten van goedbedoeld beleid.
Dat soort uitdagingen, denk aan zorgkosten, veiligheid, stadsontwikkeling, beleidvorming is taai van karakter omdat de problematiek zo verweven is dat analyse niet helpt en oplossingen niet kunnen worden ontworpen.

Het vertrekpunt

Antwoordvooroverheden maakt het mogelijk om oplossingsrichtingen uit verschillende belangen, perspectieven te vertalen in kleinschalige trajecten, nieuwe oplossingsrichtingen uit te proberen, te leren welke benaderingen werken en de moeite waard zijn om verder in te investeren. Uiteraard zijn de kleinschalige trajecten, oplossingsrichtingen, aangedragen door crowdsourcing. Antwoordvooroverheden weet uit immers uit ervaring dat taaie problemen alleen zijn op te lossen door de aanwezige kennis, ideeën, ervaringen van burgers en bedrijven te benutten.