Selecteer een pagina

Stichtse Vecht staat de komende jaren veel uitdagingen te wachten, met minder middelen om deze het hoofd te bieden. De overheid, burgers, ondernemers en andere partners moeten steeds meer samenwerken. Hoe krachtig zijn burger initiatieven? Werkt beleid wel? Zijn er bij-effecten? Hoe ervaart u veiligheid? Hoe ervaart u nieuwe situaties, zoals nieuw leerlingenvervoer of maatwerk zorg. Wat speelt er in uw wijk?
In de gemeente Stichtse Vecht wonen op dit moment ongeveer 10.000 65-plussers. Cijfers geven aan dat het aandeel 65-plussers in de gemeente op zal lopen tot naar verwachting 25% in 2040.

De gemiddelde leeftijd van deze ouderen neemt ook toe. Dat betekent dat onze gemeente niet alleen te maken krijgt met méér ouderen, maar ook dat de periode waarin deze ouderen (in meer of mindere mate) zorg behoeven, toeneemt.
SONY DSC
Aandacht voor ouderen
Er speelt veel bij ouderen, het gaat o.a. over wonen, (huishoudelijke) zorg, mobiliteit, welzijn (o.a. eenzaamheid), veiligheid, verkeer en vervoer, leefstijl en betekenis verlenen in het leven.

We vragen senioren om hun ervaringen met wonen, zorg, veiligheid etc. in Stichtse Vecht te delen op de thermometer Stichtse Vecht. Zo kunnen alle betrokkenen zien wat inwoners en specifieke doelgroepen belangrijk vinden.

Ga naar de thermometer Stichtse Vecht

en deel je ervaringen.

Alvast dank.

NB. De thermometer Stichtse Vecht is een onafhankelijk platform met als doel inzichtelijk te maken wat er op dit moment speelt in onze mooie gemeente. Waarom de thermometer van Stichtse Vecht?
Samen met de gemeente, bewoners, professionals, ondernemers en andere betrokkenen zichtbaar te maken wat er in Stichtse Vecht speelt . Om mee te doen, elkaar te helpen, te leren van krachtige oplossingen, ervaringen te delen bijvoorbeeld bij schrijnende gevallen. Om samen Stichtse Vecht (nog) leefbaarder te maken!