Selecteer een pagina

De gemeente Stichtse Vecht heeft prachtig beleid om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen en de inbreng van bewoners bij alle dossiers serieus te nemen, zodat mensen zich gehoord voelen. Dit beleid ligt vast in de kadernotitie Gebiedsgericht werken en de participatienota. Beide nota’s zijn unaniem door de gemeenteraad van Stichtse Vecht aangenomen.

We willen nu graag weten hoe het in de praktijk gaat met de participatie in uw omgeving. U kunt ons hierbij helpen door het aanreiken van uw ervaringen, gebeurtenissen!

Vindt u dat de gemeente tijdig en duidelijk communiceert?
Biedt de gemeente voldoende inspraakmogelijkheden en wordt daar echt naar u geluisterd?
En welk project spreekt tot de verbeelding?
Heeft u eigen initiatieven gestart en uitgevoerd?
Of helpt u bij initiatieven van anderen?
Helpt en ondersteunt de gemeente Stichtse Vecht u hierbij voldoende?

Ga naar naar de thermometer Stichtse Vecht

en deel je ervaringen.

Alvast dank.

222_SV_Beeldbank
NB. De thermometer Stichtse Vecht is een onafhankelijk platform met als doel inzichtelijk te maken wat er op dit moment speelt in onze mooie gemeente. Waarom de thermometer van Stichtse Vecht?
Samen met de gemeente, bewoners, professionals, ondernemers en andere betrokkenen zichtbaar te maken wat er in Stichtse Vecht speelt . Om mee te doen, elkaar te helpen, te leren van krachtige oplossingen, ervaringen te delen bijvoorbeeld bij schrijnende gevallen. Om samen Stichtse Vecht (nog) leefbaarder te maken!