Selecteer een pagina

Branchevereniging: van onderop vakmanschap doorontwikkelen

,

De ‘uitvoering’ erbij betrekken, samen zelf het vak ontwikkelen.
De oplossingen zijn er al, oplossingen vinden en samen verder brengen.

In steeds meer branches wil men de ruimte voor de professional (lees vakmanschap) opwaarderen. Deze partijen begrijpen steeds beter dat juist de rijkdom aan ervaringen van professionals (en cliënten) een sterke bijdrage leveren aan het proces van doorontwikkelen van vakmanschap.

Dagelijks leiden klantcontacten tot nieuwe ervaringen. Die ervaringen blijven meestal bij de medewerker die de ervaring opdoet. Die ervaringen zijn te bundelen tot patronen in situaties, interventies en uitkomsten. Daarmee wordt het mogelijk te leren van alle collega’s en klantenen zo het vakmanschap in de sector te vergroten.

Hoe?
In de branche bleek al veel gedocumenteerd in de werkprocessen
De basis is aanwezig, in de werkwijze maken we aansluiting op het basisproces en benutten we de klantverslagen van de klantmanagers.

Resultaat
Resultaten leveren patronen op van effectieve en niet-effectieve interventies, en bijbehorende situaties. De professionals konden goed uit de weg met deze resultaten omdat ze concreet uit hun praktijk kwamen en zo het draagvalk voor het leren van elkaar erg groot was.

We hopen deze ervaringen en de bijbehorende werkwijze ook voor andere branche organisaties in te zetten.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *